• Kulttuuri, tutkimus, metodi 

   Aro, Jari; Heiskala, Risto; University of Tampere
   Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos, Verkkojulkaisusarja A : 1 (Tampereen yliopisto, 2007)
   book
   Julkaisu sisältää tammikuussa 2006 Tampereen yliopistossa pidetyn "Kulttuuri, tutkimus, metodi" seminaarin alustuksia.