• Sovittelujournalismin käsikirja 

      Hautakangas, Mikko; Ahva, Laura; Haara, Paula (Tampereen yliopisto, 2017)
      book
      Sovittelujournalismi tarjoaa uusia keinoja käsitellä konfliktiherkkiä aiheita. Sovittelujournalismi on ajattelun ja toiminnan tapa, joka auttaa hahmottamaan ristiriitoja muuten kuin vain vastakkainasetteluna. Tavoitteena ...