• Antaa saa, mutta ei pyytää. Rahankeräyksen sietämätön vaikeus 

   Kajander, Petri
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (Tampereen yliopisto, 2011)
   book
  • Voiko valtio lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia? 

   Kajander, Petri
   Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices (2009)
   book
   Vapaaehtoinen yhteistyö yhteiskunnan jäsenten kesken hyödyttää kaikkia osallistujia. Jokainen pakkovaltainen interventio vapaiden markkinoiden vapaaehtoiseen järjestykseen vähentää yhteiskunnallista hyötyä ja saa aikaan ...