• Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2 

      Lanas, Maija; Niinistö, Hanna; Suoranta, Juha; University of Tampere (2008)
      book
      Kirjassa luodataan kriittisen pedagogiikan ja kokemuksellisen tiedon suhteita. Kirjoittajien lähtökohta on oppimisen liittyminen eletyn kokemuksen moniin muotoihin:keholliseen, sosiokulttuuriseen ja sensuaalis-emotionaaliseen, ...