• Media vallan verkoissa 

   Kunelius, Risto; Noppari, Elina; Reunanen, Esa
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A 112 (Tampereen yliopisto, 2010)
   book
   2.korjattu painos 2010 Media vallan verkoissa -teos avaa päättäjien näkökulmaa mediavaltaan. Kirjassa kysytään, millä tavoin mediajulkisuus kietoutuu suomalaiseen vallankäyttöön, miten media vaikuttaa tehtäviin ratkaisuihin ...
  • Mobiilimuksut. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 3. 

   Noppari, Elina (Tampereen yliopisto, 2014)
   book
  • ´Mä oon nyt online!´ : Lasten mediaympäristö muutoksessa 

   Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kupiainen, Reijo; Luostarinen, Heikki
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : A104/2008 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Internet, televisio, kännykät ja kirjat ovat tärkeä osa lapsen ja nuoren arkista elämää, viihtymistä ja tiedonhakua. Monien medioiden käyttö nivoutuu luontevasti sosiaaliseen elämään, yhdessäoloon, leikkeihin ja harrastuksiin. ...
  • Syylliseksi kirjoitettu. Ulvilan surman uutisointia paperilla ja verkossa 

   Noppari, Elina; Raittila, Pentti; Männikkö, Pirita (Tampereen yliopisto: COMET – Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskus, 2015)
   book
   Julkaisu käsittelee Ulvilan murhatapauksen uutisointia kolmessa suomalaisessa sanomalehdessä. Tarkastelun kohteena on etenkin se, millaisilla ilmaisukeinoilla lehdet tuottivat vaikutelmia murhaepäilty Anneli Auerista ...
  • Twiiteryhmiä ja uutispäivittelyä - toimittajana sosiaalisessa mediassa 

   Vainikka, Eliisa; Noppari, Elina; Heinonen, Ari; Huhtamäki, Jukka (Tampereen yliopisto, 2013)
   book
   Tämä raportti perustuu tutkimushankkeeseen Toimittajien verkkoläsnäolo ja uskottavuus sosiaalisessa mediassa. Tutkimuksessa avattiin erilaisia näkökulmia ammattitoimittajien toimintaan verkossa ja erityisesti sosiaalisessa ...