• Tablettijournalismia tutkimassa 

      Heinonen, Ari; Männistö, Anssi; Pajunen, Anna; Pekonen, Juho-Pekka (Tampereen yliopisto, 2012)
      book
      Julkaisu on tutkimushankkeen Lukulaitejournalismi – nyt päätösraportti. Julkaisussa sekä hahmotellaan tutkimuksellisia avauksia tablettimaailman tutkimiseksi nimenomaan journalismin näkökulmasta että tuodaan esiin tuoreita ...