• Gradun hyvät käytännöt : johdatus gradun tekemiseen 

      Raunio, Kyösti (Tampereen yliopisto, 2011)
      book
      Maisteritutkinnon suorittamiseen kuuluu keskeisesti hyväksyttävän pro gradu-tutkielman tekeminen. Gradututkielman keskeistä merkitystä korostaa se, että uudessa tutkintojärjestelmässä maisteritutkinto kostuu etupäässä ...