• Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi 

   Ropo, Eero; Silfverberg, Harry; Soini, Tiina
   Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja : A 31 (2010)
   book
   Didaktinen tutkimus on perinteisesti määrittynyt ainedidaktiseksi silloin, kun tutkimuksen kysymyksenasettelu on ollut jonkin oppiaineen opetuksen ja oppimisen kannalta erityisen tärkeä ja kiinnostava. Suuntautumisensa ...