• Suomalaisen uutismedian vuosiseuranta 2008 

   Suikkanen, Risto; Saloniemi, Aira; Holma, Aino
   Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja : B 51 (Tampereen yliopisto, 2008)
   book
   Uutismedian vuosiseuranta 2008 on systemaattiseen sisällönanalyysiin perustuva kuvaus suomalaisten sanomalehtien etusivujen sekä TV:n ja radion pääuutisten sisällöistä. Tutkimuksen kohteena oli 19 uutisvälinettä, joista ...