• Naamatusten verkossa - Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2 

      Uusitalo, Niina; Vehmas, Susanna; Kupiainen, Reijo (Tampereen yliopisto, 2011)
      book
      Lasten ja nuorten mediaympäristön muutostutkimuksessa tutkitaan eri-ikäisten lasten mediankäytön ja mediaympäristön muutoksia. Pitkittäistutkimuksen toisella kierrokselle osallistui 60 lasta ja nuorta Tampereelta ja ...