• Kääntäminen, tulkkaus ja multimodaalisuus. Menetelmiä monimuotoisten viestin tutkimiseen 

   Pitkäsalo, Eliisa; Isolahti, Nina; Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Tampere Studies in Language, Translation and Literature : B3 (Tampereen yliopisto, 2016)
   book
   Kääntäminen ja tulkkaus ulottuvat kielen ohella ei-kielellisiin viestinnän resursseihin, kuten kuviin, keholliseen viestintään, ääniin sekä näiden yhdistelmiin. Multimodaaliset eli monimuotoiset viestit ovat arkipäivää ...
  • Äänitedigitoinnin alkeet 

   Puustinen, Outi
   Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja : 68 (Kansanmusiikki-instituutti, 2011)
   report