• An Approach for Designing and Implementing a Visual XML Dataspace System 

   Moilanen, Katja; Niemi, Timo; Kuru, Mikko
   Reports in Information Sciences : 16/2012 (University of Tampere, 2012)
   report
  • Atk-toiminnan johtaminen 

   Järvinen, Pertti (Opinpajan kirja, 2003)
   book
   Kirja jakaantuu kuuteen lukuun: 1) Johdanto, 2) Johtaminen, 3) Työ- ja projektiryhmä, 4) IT tukitoimintona, 5) IT-yrityksen johtaminen ja 6) Riskien hallinta
  • Bäver-tävlingen i informationsteknik - uppgifterna för år 2010 

   Hintala, Markku; Kiiskinen, Antti; Lempiäinen, Taina; Ots, Karl; Paukkunen, Jenni; Poranen, Timo; Pylkki, Ville; Salminen, Erja; Vartiainen, Juha; Virta, Paavo
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 11/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • Comparison of Statistics Finland´s and FSD´s Metadata Models 

   Saloila, Mikko
   Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja : 11 (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2014)
   book
   Sekä Tilastokeskus että Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto tuottavat laadukasta metadataa aineistoistaan. Tilastokeskuksessa kuvailuun käytetään CoSSI-tietomallia ja tietoarkistossa kansainvälistä DDI Codebook -mallia. ...
  • Conversion of XML‐based Open Data into Relational Closed Data 

   Niemi, Timo; Näppilä, Turkka
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 33/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
  • Ekosysteemi ja menetelmällinen ohjeisto terveydenhuollon tietojärjestelmäpalvelun hankintaan 

   Nykänen, Pirkko; Tyllinen, Mari; Lääveri, Tinja; Seppälä, Antto; Kaipio, Johanna; Nieminen, Marko
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 45/2016 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Free2Play Research Project Final Report 

   Paavilainen, Janne; Koskinen, Elina; Hamari, Juho; Kinnunen, Jani; Alha, Kati; Keronen, Lauri; Mäyrä, Frans; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   TRIM Research Reports : 18 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
   The free-to-play revenue model has gained wide popularity in the video games industry. Distributing games for free and monetizing through in-app purchases has been proven to be a lucrative business and a promising ...
  • Haastattelu tietojenkäsittelytieteen tutkimuksessa 

   Tiainen, Tarja
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 25/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
  • IS Reviews 2012 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 18/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • IS Reviews 2013 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 24/2013 (Tampereen yliopisto, 2013)
   report
  • IS Reviews 2014 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 35/2014 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
  • IS Reviews 2015 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 41/2015 (Tampereen yliopisto, 2015)
   report
  • IS Reviews 2016 

   Järvinen, Pertti; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 50/2016 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • IS Reviews 2017 

   Järvinen, Pertti; Luonnontieteiden tiedekunta ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 58/2017 (Tampereen yliopisto, 2017)
   report
  • Johdatus suomalaisen arkistokuvailun historiaan 

   Lampela, Anssi
   TRIM Research Reports : 20 (Tampereen yliopisto, 2016)
   report
  • Johdatus tietojenkäsittelytieteisiin 

   Mäkinen, Erkki
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 13/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • KINOSTE - kirjastojen informaatioteknologian osaaminen Pilottihankkeen loppuraportti 

   Sairanen, Heikki; Tanhua-Piiroinen, Erika; Vuorinen, Mikko
   TRIM Research Reports : 14 (Tampereen yliopisto, 2014)
   report
   Tampereen yliopiston TRIM-tutkimuskeskus toteutti 1.1.2014–30.6.2014 välisenä aikana Kinoste-verkkopalvelun, jossa kirjastojen työntekijät voivat arvioida omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan ja kirjastonsa ...
  • Kohti uusia ulottuvuuksia. Kokemuksia kolmiulotteisista ja mobiileista oppimis- ja osallistumisympäristöistä 

   Kalalahti, Joanna; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   AVO2 / 3DM-osahankkeen julkaisuja (Tampereen yliopisto, 2013)
   report
   Miten kouluttaa ryhmänohjaustaitoja Second Life -virtuaalimaailmassa? Entä miten suomen kielen oppimisympäristön rakentaminen RealXtend-virtuaaliympäristöön sujui? Kiinnostivatko lisätyn todellisuuden koulutukset ja vetivätkö ...
  • Kyberturvallisuus, hyökkäys ja puolustus 

   Ingalsuo, Timo; Paunu, Pasi; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Informaatiotieteiden yksikön raportteja - Reports in Information Sciences : 15/2012 (Tampereen yliopisto, 2012)
   report
  • Käytettävyystutkimuksen menetelmät 

   Ovaska, Saila; Aula, Anne; Majaranta, Päivi; Informaatiotieteiden yksikkö ; University of Tampere
   Tietojenkäsittelytieteiden laitos, Raportti B : B-2005-1 (Tampereen yliopisto, 2005)
   report
   Raportti on koostettu Tampereen yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitoksella keväällä 2004 pidetyssä Käytettävyystutkimuksen menetelmät -seminaarissa.