Islam suomalaisissa joukkoviestimissä

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Maasilta, Mari -
dc.contributor.author Rahkonen, Juho -
dc.contributor.author Raittila, Pentti -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:35Z
dc.date.available 2012-06-17 12:24:44 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:35Z
dc.date.issued 2008 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7236-7 -
dc.identifier.issn 0358-4585 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65335
dc.description.abstract Islam on viime vuosiin saakka pysynyt suomalaisille etäisenä, mutta sen merkitys niin meillä kuin muuallakin on lisääntymässä. Keskustelussa islamin suhteesta Suomeen ja suomalaisiin törmätään väistämättä myös islamin käsittelyyn mediassa. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ihmisten tiedonsaanti on entistä enemmän tiedotusvälineiden varassa, ja näin on asianlaita myös islamin kohdalla. Mitä vähemmän kokemuksia ihmisillä on jostain asiasta oman arkielämänsä kautta, sitä vahvemmin heidän käsityksiinsä vaikuttaa aiheen käsittely mediassa. Tässä tutkimusraportissa analysoidaan Suomalaisen uutismedian tapoja kuvata islamia. Tutkimusta varten tehtiin systemaattinen mediaseuranta vuonna 2007, jossa huomion kohteena oli rutiininomaisen, tavallisen uutisoinnin yhteydessä syntyvä kuva islamista. Raportissa käsitellään niin ulkomaanuutisten islamia kuin Suomen islamia ja muslimeita. Tutkimus on toteutettu Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen Journalismin tutkimusyksikössä osana opetusministeriön rahoittamaa Rasismi ja etnisyys mediassa -hanketta. -
dc.format.extent 74 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Islam suomalaisissa joukkoviestimissä -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7236-7 -
dc.relation.numberinseries A 103 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.oldstats 913 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot