Kiina liiketoimintaympäristönä. Haastattelututkimus suomalaisjohtajien kokemuksista Kiinassa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Ahoniemi, Lea -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:40Z
dc.date.available 2012-06-17 10:50:55 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:40Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8430-8 -
dc.identifier.issn 1795-4274 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65366
dc.description.abstract Kiina liiketoimintaympäristönä sivustojen julkaisun tavoitteena on koota ajankohtaista ja suomalaisyritysten toiminnan kannalta relevanttia tietoa, jota voidaan hyödyntää sekä investointipäätösten valmistelussa että Kiinan operaatioiden seurannassa. Tampereen yliopiston tutkija YTT Lea Ahoniemi vastaa julkaisun teksteistä ja valokuvista. Blogikokonaisuuden tavoite on herättää keskustelua mahdollisuuksista etabloitua Kiinaan. Jos ja kun sinne lähdetään, on investoitava suuret panokset ja lähetettävä paras mahdollinen miehitys, jotta tehtävässä onnistutaan. Ilman yritysjohdon vankkaa sitoutumista ja kotimaasta saatavaa tukea tehtävä on mahdoton. Toinen julkaisun tavoite on kuvata suomalaiseen liiketoimintaan ja sen tapoihin tottuneille toimijoille Kiinan toimintaympäristön todellista vaativuutta. Kiinaan etabloituneiden yritysedustajien mielestä emoyhtiössä tunnetaan liian heikosti Kiinan toimintoja ja sen liiketoimintaympäristön olosuhteita. Suomenkielisen sivuston julkaisemisen tavoitteena on kaventaa mainittua tietokuilua. Keväällä 2011 julkaistavan sivuston tiedot perustuvat 50-60 yrityshaastatteluun, joita on vuonna 2010 tehty eri puolilla Kiinaa toimivissa suomalaisyrityksissä. Osa haastatteluista on tehty paikallisten yritysjohtajien keskuudessa englanniksi, jotta kiinalaisen ja suomalaisen yrityskulttuurin eroavuuksia on saatu esille. - LinkedIn sivustolla julkaistavien sivujen tietojen ylläpitoa varten lukijoiden toivotaan osallistuvan aktiivisesti foorumin keskusteluun. Lainsäädäntö ja toimintaympäristön olosuhteet muuttuvat sellaisella vauhdilla, että tietojen ylläpito ei onnistu ilman osallistujien välistä aktiivista tiedonvälitystä. Keskusteluun voi ottaa osaa kertomalla omista kokemuksistaan tai esimerkiksi jakamalla tai kysymällä tietoja alati muuttuvasta lainsäädännöstä ja sen vaikutuksista. -
dc.format.extent 140 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Kiina liiketoimintaympäristönä. Haastattelututkimus suomalaisjohtajien kokemuksista Kiinassa -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8430-8 -
dc.subject.okm fi=Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet | en=Computer and information sciences| -
dc.administrativeunit fi=Informaatiotieteiden yksikkö | en=School of Information Sciences| -
dc.oldstats 92 -
dc.seriesname.electronic Tietojenkäsittelytieteden laitoksen sarja D -Verkkojulkaisut
dc.relation.numberinserieselectronic D-2010-20

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot