Kirjamaatti-projektin loppuraportti

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Saari, Kaisa -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:41Z
dc.date.available 2012-06-15 03:53:15 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:41Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8163-5 -
dc.identifier.issn 1799-215X -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65368
dc.description.abstract Lempäälän Ideaparkissa otettiin käyttöön Suomen ensimmäinen Kirjamaatti eli kirjastoautomaatti 29.8.2007. Kirjamaatti lainaa, palauttaa ja järjestää aineiston automaattisesti. Kirjastoautomaatti on uusi kirjastopalvelu, joka täydentää pää- ja lähikirjastojen sekä kirjastoautojen verkostoa tuomalla kirjoja lainattavaksi sinne missä ihmiset liikkuvat. Kirjamaatin ei ole kuitenkaan tarkoitus korvata kirjastoa, sen laajaa kokoelmaa ja kirjastoammattilaisten tarjoamaa palvelua. Tässä loppuraportissa esitellään aluksi Kirjamaatti, sen hankinta ja käyttöönotto, toimintaperiaate ja käyttöehdot sekä kokoelma. Ennen tutkimustuloksia kuvaillaan lyhyesti tutkimusaineistoa ja kyselyn toteutusta. Tutkimusosiossa kerrotaan Kirjamaatin käytöstä ja käyttäjistä: mm. kuinka paljon Kirjamaattia käytetään, mitä sieltä lainataan ja minkälainen Kirjamaatin asiakaskunta on. Yhteenvetoluvun lopussa on keskusteluosuus, jossa pohdin Kirjamaatin vahvuuksia ja heikkouksia. Kirjamaatti-projektissa mukana olleet osapuolet ovat Lempäälän kunta, Ab Axiell Kirjastot Oy (ent. TietoEnator Libraries Oy), Distec Ab, Tampereen yliopiston nformaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos (ent. informaatiotutkimuksen laitos) sekä Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo. Kolmevuotista pilottiprojektia ovat rahoittaneet Pirkanmaan liitto, Opetusministeriö, Lempäälän kunta ja Länsi-Suomen lääninhallitus. BTJ Finland Oy on toimittanut kirjojen kansikuvat ja esittelytekstit ilmaiseksi. Ideapark ja Pii Poo ovat tarjonneet Kirjamaatin tarvitseman tilan. Kirjamaatin käytöstä ja sen asiakkaista tehtiin selvitys myös syksyllä 2007 heti Kirjamaatin käyttöönoton jälkeen. Tuon selvityksen tuloksia ei tässä loppuraportissa käsitellä erikseen vaan Kirjamaatin käytössä ja asiakaskunnassa tapahtuneista muutoksista kerrotaan vuoden 2009 tulosten esittelyn yhteydessä. -
dc.format.extent 32 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Kirjamaatti-projektin loppuraportti -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8163-5 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.oldstats 323 -
dc.seriesname.electronic TRIM notes
dc.relation.numberinserieselectronic 1

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot