Kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja semanttinen web. Semantic Web 2.0 -hanke -tutkimusraportti

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Seitsonen, Katri -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:44Z
dc.date.available 2012-06-17 13:33:40 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:44Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8060-7 -
dc.identifier.issn 1798-6001 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65391
dc.description.abstract Tutkimuksessa tarkasteltiin semanttisen webin mahdollisuuksia kuntien yhteisen tehtäväluokituksen käytettävyyden parantamisessa. Kuntien yhteinen tehtäväluokitus on asiakirjahallinnan luokitusjärjestelmä, joka kuvaa kuntaorganisaatioiden tehtävät. Yhteisen tehtäväluokituksen tarkoituksena on lisätä tietojärjestelmien sisällöllistä yhteentoimivuutta ja tiedon saatavuutta kuntien välillä. Tietojärjestelmien sisällölliseen yhteentoimivuuteen on pyritty myös semanttisen webin avulla. Semanttisen webin tavoitteena on muodostaa semanttinen verkko perinteisessä webissä esiintyvistä metatiedoista ja käsitteistä. Käsitteiden kuvaamiseen on hyödynnetty ontologioita, jotka ovat semanttisen webin keskeisimpiä elementtejä. Kuntien yhteinen tehtäväluokitus on käytössä vasta osassa kuntaorganisaatioita, joten sen rinnalla käytetään yleisesti myös kuntien omia luokituksia. Miten sisällöllinen yhteentoimivuus toteutuu erilaisten luokitusten välillä? Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa, voidaanko tehtäväluokituksia ja niissä esiintyviä käsitteitä yhdistää toisiinsa semanttisen webin tekniikoiden eli ontologioiden ja tesaurusten avulla. Tutkimusaineistona käytettiin kuntien yhteistä tehtäväluokitusta ja tehtäväluokituksiin pohjautuvia kuntien arkistonmuodostussuunnitelmia. Tutkimus osoitti, että tesaurusten avulla voidaan yhdistää tehtäväluokituksia ja niiden käsitteitä toisiinsa. Myös ontologioita voidaan hyödyntää tehtäväluokitusten käsitteiden yhdistämisessä. Tesaurukset ja ontologiat eroavat kuitenkin merkittävästi tehtäväluokituksista: tesaurukset ja ontologiat kuvaavat yksittäisiä käsitteitä, kun taas tehtäväluokitusten tehtävät muodostuvat useammista käsitteistä. Tesaurusten ja ontologioiden rakentaminen tehtäväluokitusten pohjalta edellyttääkin tehtäväluokkien jäsentämistä yksittäisiksi käsitteiksi. -
dc.format.extent 66 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Kuntien yhteinen tehtäväluokitus ja semanttinen web. Semantic Web 2.0 -hanke -tutkimusraportti -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8060-7 -
dc.relation.numberinseries Research Notes 2 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname TRIM Research Notes -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.oldstats 1300 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot