Lapset vankilassa - Selvitys lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa vangitun vanhemman kanssa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Enroos, Rosi -
dc.contributor.author Pösö, Tarja -
dc.contributor.author Vierula, Tarja -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:44Z
dc.date.available 2012-06-08 20:52:50 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:44Z
dc.date.issued 2006 -
dc.identifier.isbn 951-44-6754-X -
dc.identifier.issn 1795-4436 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65397
dc.description.abstract TIIVISTELMÄ Tämän neljän kuukauden mittaisen selvityksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa sekä niistä lapsen arjen ja kasvuolosuhteiden järjestelyistä, joihin vanhemmat ja viranomaiset, lähinnä vankeinhoito ja lastensuojelu, osallistuvat lapsen tullessa vankilaan, hänen ollessaan siellä ja sieltä lähtiessään. Selvityksessä on keskitytty tavoittamaan erityisesti ne olennaiset tiedot, joita vankilassa olleista lapsista löytyy vuosilta 2000-2005. Selvityksen aineisto koostuu äiti ja lapsi –osastojen toimintaan liittyvien työntekijöiden ja vapaaehtoistyöntekijöiden haastatteluista (15 kpl), äiti ja lapsi –osastoilla asuvien äitien haastatteluista (8 haastattelua, 9 lasta) äiti ja lapsi –osastoilla olleita lapsia ja heidän äitejään koskevista tiedoista 1.1.2000 alkaen (vankilassaoloaikojen pituus, kertaisuus, tuomion pituus, päärikos jne.) sekä äiti ja lapsi –osaston toimintaa koskevista säännöistä, ohjeistuksista ja muista dokumenteista, kuten lapsia koskevista suunnitelmista, päiväkirjamerkinnöistä ynnä muusta. Tutkimuksen keskeisiä käsitteellisiä näkökulmia ovat lapsen etu, ongelmalatautuneet perhe- ja vanhemmuussuhteet sekä niihin kohdistuvat institutionaaliset käytännöt erityisesti viranomaisyhteistyön näkökulmasta. Vanhemmuussuhteita pyritään lähestymään lapsen edun ja oikeuksien näkökulmasta sivuuttamatta kuitenkaan sitä, että tässä selvityksessä lasten oikeuksia tarkastellaan vankeinhoidon kontekstissa. ENGLISH SUMMARY The aim of this four month study is to examine the situation of the children who accompany their parents (mainly mothers) to prison. The main objective of the study is to collect information of child’s everyday life and living conditions arrangements when a child comes to prison, while a child lives in prison and when he/she leaves is leaving the prison. Another objective of the study is to find out the essential information of the children in prison in the years 2000-2005 in Finland. The main conceptual viewpoints of the study are child’s best interest, problem-loaded family and parental relationships, focusing especially on the institutional practices of the authorities’ co-operation. Parental relationships are approached from the child’s best interest and children’s rights point of views. In this study we are looking children’s rights in the context of prison administration. The data of the study consist of interviews of the mother-child –units´ workers and voluntary workers (15), interviews of the mothers who are living in these units (8 interviews, 9 children), information of the mother-child units’ prisoners and their children from 1.1.2000 (length of sentence, main crime, time spent in prison etc.), as well as, of the rules and documents concerning mother-child units’ operation. -
dc.format.extent 81 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.title Lapset vankilassa - Selvitys lapsista, jotka viettävät varhaislapsuuttaan vankilassa vangitun vanhemman kanssa -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-6754-X -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka | en=Social policy| -
dc.oldstats 1400 -
dc.seriesname.electronic Childhood and Family Research Unit Net Series
dc.relation.numberinserieselectronic 3/2006

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot