Aikuiskasvatus on tutkimisen ja asiantuntemuksen arvoinen. Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI) -hankkeen loppuraportti

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Heikkinen, Anja -
dc.contributor.author Teräsahde, Sini -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:46Z
dc.date.available 2012-06-16 08:53:28 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:46Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8528-2 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65407
dc.description.abstract "Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot" (AITURI) on vuonna 2010-11 toteutettu, opetus- ja kulttuuriministeriön tukema hanke, jota koordinoi Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura. Hanke perustui jo vuosia käytyyn keskusteluun tutkimuksen, käytännön ja politiikan teon maailmojen erillisyydestä, vuorovaikutuksen puutteesta sekä tutkimuksen ja käytännön ja politiikanteon kehittämistarpeiden kohtaamattomuudesta. AITURI-hankkeessa tehtiin selvitystutkimus aikuiskasvatusalan toimijoiden yhteyksistä ja aiemmin tehdystä ja toivotusta tutkimusyhteistyöstä. Keskusteluja yhteistyön tiivistämiseen soveltuvista toimintatavoista ja -malleista käytiin kansallisella, kansainvälisellä ja alueellisella tasolla eri toimijaryhmien keskuudessa. Verkostoitumisen ja tutkimusyhteistyön tarve oli ilmeinen kaikissa toimijaryhmissä. Todettiin myös, että nykytilanteessa yhteistyön kohdetta on mielekästä luonnehtia aikuis- ja ammattikasvatukseksi, vaikka siihen sisältyvätkin vapaan sivistystyön, ammatillisen aikuiskoulutuksen, henkilöstön kehittämisen ja korkea-asteen koulutuksen perinteet. Tehdyn tutkimuksen ja keskustelujen perusteella AITURI-hankkeen työryhmä esittää tässä raportissa ratkaisuksi kansallista koordinaatiota yhteistyöverkostoineen. Verkosto tukisi aikuis- ja ammattikasvatuksen tutkimusta ja sen käytänteitä koskevan ajattelun muutosta - myös suhteessa alan tieteelliseen koulutukseen - tehden näkyväksi ja neuvotellen keskenään yhteistyökumppaneiden intressejä, tulkintoja ja käsityksiä. Uudet yhteistyölliset tutkimuskäytäneet antaisivat aiempaa selkeämmin tilan tutkimukselle ja siihen perustuvalle koulutukselle aikuis- ja ammattikasvatusta kriittisesti ja pitkällä tähtäimellä kehittävänä voimavarana. Rakenteellisena ratkaisuna koordinoitu verkosto ei vaadi paljon erillisiä resursseja, mutta edellyttää kaikkien toimijaryhmien tulkitsevan, organisoivan ja resursoivan toimintojaan uudelleen. -
dc.format.extent 102 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Aikuiskasvatus on tutkimisen ja asiantuntemuksen arvoinen. Aikuiskasvatuksen tutkimusyhteistyön rakenteelliset innovaatiot (AITURI) -hankkeen loppuraportti -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8528-2 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Kasvatustieteet | en=Educational sciences| -
dc.administrativeunit fi=Kasvatustieteiden yksikkö | en=School of Education| -
dc.oldstats 158 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot