Ajankohtaista alueellisessa kehittämisessä vol II

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Henriksson, Anu -
dc.contributor.author Karppi, Ilari -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:08:49Z
dc.date.available 2012-06-15 06:18:40 -
dc.date.available 2012-06-17T20:08:49Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7980-9 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65430
dc.description.abstract Katsauksessa selvitetään valittuja ajankohtaisia teemoja alueellista kehittämistä eri näkökulmista tarkastelevassa kirjallisuudessa. Siinä otetaan kantaa myös joukkoon kehittämishaasteiden jäsentymistä koskevia keskusteluja. Tarkasteltavaksi valikoituneet aiheet keskittyvät pääasiassa käytännöllisiin kysymyksiin, jollaisia maakunnallinen liitto kohtaa aluekehittämistyössä ja maakunnallisessa suunnittelussa. Tällaisesta tulevaan kehitykseen varautuvasta suunnitteluorientaatiosta johtuen katsauksen huomio kohdistuu erilaisiin kohdattaviksi tuleviin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Materiaalin hankinnassa on keskitytty ensiksikin tuoreisiin julkaisuihin (2003-2009) ja toiseksi pohjoismaisiin esimerkkeihin, joiden konteksti tavalla tai toisella muistuttaa kehittämisasetelmaa Pirkanmaalla. Tällaisin valintakriteerein esimerkkeihin on pyritty saamaan lisää käytännönläheisyyttä. Julkaisujen lisäksi on käyty läpi eräiden keskeisten suomalaisten aluekehityksen parissa työskentelevien toimijoiden julkaisu- ja projektihakemistoja viime vuosilta. Raportin teema-alueet on jäsennetty yhteistyössä Pirkanmaan liiton suunnittelu- ja kehittämistehtävistä vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Tehdyt sisältöratkaisut ovat kuitenkin olleet raportin vastuullisten kirjoittajien käsissä. Raportti on jatkoa muutama vuosi sitten tässä sarjassa julkaistulle Ajankohtaista alueellisessa kehittämisessä -katsaukselle. Edellisen raportin yleiskatsauksellisuudesta tämän tekstin erottaa fokusoituminen selvästi rajatumpaan joukkoon aihepiirejä. -
dc.format.extent 86 -
dc.language.iso fi -
dc.title Ajankohtaista alueellisessa kehittämisessä vol II -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7980-9 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Yhteiskuntamaantiede ja talousmaantiede | en=Social and economic geography| -
dc.oldstats 488 -
dc.seriesname.electronic Aluetieteen verkkojulkaisut - Tampere Regional Studies Net Series
dc.relation.numberinserieselectronic 7/2009

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot