Ongelmasta oivallukseen

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.editor Nummenmaa, Anna Raija
dc.contributor.editor Virtanen, Jorma
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:00Z
dc.date.available 2012-06-15 07:20:22 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:00Z
dc.date.issued 2002 -
dc.identifier.isbn 951-44-5554-1 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65477
dc.description.abstract Työelämän muutokset asettavat jatkuvasti uusia vaatimuksia osaamiselle ja asiantuntijuudelle. Yhteiskunnallisen muutoksen oloissa on nähty tarpeellisena myös löytää uudenlaisia lähestymistapoja koulutuksen ja työelämän lähentämiseen. Ongelmaperustainen oppiminen (Problem Based Learning) on koulutus- ja oppimiskulttuuria uusintava strategia, jonka tavoitteena on koulutuksen ja työelämän osaamisvaatimusten integrointi koulutusprosessissa. Ongelmaperustainen opetussuunnitelma voidaan yksinkertaisena protomallina esittää tutoriaalien ympärille rakentuvana tieto- ja oppimisympäristönä. Ongelmaperustaisen oppimisen ytimenä on tutoriaali eli ryhmäistunto. Oppimisprosessin lähtökohtana on työelämän kysymyksiin kiinnittyvä ongelma, jota opiskelijat tutkivat tutorryhmässä. Tutorryhmäistunnot toimivat tiedon rakennustyömaana, jossa tietoa prosessoidaan, jäsennetään ja uudelleen käsitteellistetään. PBL-opetussuunnitelman kehittämisen keskiössä on oppimisen tavoitteiden kannalta mielekkään tutoriaaliympäristön rakentaminen. Monitieteisyyteen ja monialaisuuteen perustuva ongelmaperustainen oppiminen edellyttää koulutuksessa opetussuunnitelman tasolla tapahtuvaa kehittämistyötä ja työyhteisön yhteistä työssä oppimisen prosessia. Kirja käsittelee ongelmaperustaisen opetussuunnitelman kehittämisen teoreettisia perusteita, opetussuunnitelmatyötä käytännön toimintana ja oppilaitoksen toimintakulttuurin muutosprosesseja. Kirja on tarkoitettu opettajille, kouluttajille, suunnittelijoille ja tutkijoille sekä työyhteisössä toimiville työprosessin kehittäjille ja ohjaajille. -
dc.format.extent 192 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.title Ongelmasta oivallukseen -
dc.type fi=Toimitettu teos | en=Edited Publication| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5554-1 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Kasvatustieteet | en=Educational sciences| -
dc.oldstats 805 -
dc.seriesname.electronic Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot