Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminen

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Pihlajamaa, Elina -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:03Z
dc.date.available 2012-06-15 07:23:34 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:03Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8142-0 -
dc.identifier.issn 1797-4216 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65497
dc.description.abstract Euroopan väestön ikärakenne on muuttumassa. Syntyvyyden väheneminen johtaa myös osaamispohjan kaventumiseen. Työperäinen maahanmuutto on yksi keino vastata kasvavaan työvoimapulaan. Erilaisilla työperäisille maahanmuuttajille suunnatuilla palveluilla voidaan pyrkiä edistämään työperäistä maahanmuuttoa. Norjaan suuntautuvan työperäisen maahanmuuton ja sitä tukevien palvelujen tarkastelu voi antaa vankemman pohjan myös Suomen työperäisen maahanmuuttopolitiikan kehittämiselle. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten Norjan työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen tuottajat ovat kyenneet vastaamaan kansainvälistymiseen. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia kansainvälistymistä tukevia palveluja on tarjolla ja miten tärkeimpien työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen (koulutus, rekrytointi, asettautumis- ja sitouttamispalvelut) kehittäminen on tapahtunut. Tutkimusaineisto koostuu asiakirjoista sekä Oslossa keväällä 2008 toteutetuista asiantuntijahaastatteluista. Aineistoa analysoidaan palvelumalli- ja innovaatiotyypittelyn avulla. Innovaatiotyypittelyn avulla tarkastellaan, minkälaisten kehitysprosessien kautta työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelut ovat kehittyneet. Samalla myös pyritään tunnistamaan mahdolliset palveluinnovaatiot. Palvelumallin avulla taas pyritään tarkentamaan mihin mallin osa-alueeseen (palveluidea, resurssit, prosessi) uudistukset ja/tai innovaatiot pääasiassa liittyvät. Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelukentältä löytyy sekä koulutus-, rekrytointi-, asettautumis- että sitouttamispalveluja. Asettautumispalvelujen merkitys työperäisen maahanmuuttajan kannalta on merkittävin, joten ne ovat koko kentän ydinpalveluja. Sitouttamispalvelujen rooli on palvelukokonaisuuksista marginaalisin. Työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelu-uudistuksien ja innovaatioiden syntyprosessit on tunnistettavissa käytetyn innovaatioprosessityypittelyn avulla. Eri palvelut ovat kehittyneet erilaisten prosessien kautta ja palvelumallin eri osa-alueilla, huolimatta siitä mihin palvelukokonaisuuteen ne kuuluvat. Analyysin perusteella voidaan päätellä, että palveluja tulisi kehittää hyvin kokonaisvaltaisesti. Norjan palvelujen pohjalta muodostetut kehittämisehdotukset ovat yhtä lailla sovellettavissa Suomen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelukentän kehittämisessä. Systemaattinen kehittäminen edellyttäisi palvelutarpeiden ja kysynnän arvioimista sekä jo olemassa olevien palvelujen, toimijoiden ja näiden roolien tunnistamista. Yhteisen tavoiteluvan muodostaminen voisi auttaa myös yksittäisiä palveluntuottajia valitsemaan oikeantyyppiset kehittämistoimenpiteet ja prosessit. -
dc.format.extent 91 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Oslon alueen työmarkkinoiden kansainvälistymispalvelujen kehittyminen -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8142-0 -
dc.relation.numberinseries 3/2009 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö, työraportteja - Unit for Science, Technology and Innovation Studies, Working Papers -
dc.subject.okm fi=Muut yhteiskuntatieteet | en=Other social sciences| -
dc.oldstats 336 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot