Paikallisradioita Suomeen!

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Ylönen, Olli -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:03Z
dc.date.available 2012-06-16 11:21:11 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:03Z
dc.date.issued 2002 -
dc.identifier.isbn 951-44-5572-X -
dc.identifier.issn 1458-9613 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65498
dc.description.abstract Tämän raportin lähtökohtana on Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke Media Economics, Content and Diversity, joka tutkii mediatalouden kehitystä 1950-luvulta lähtien. Osana sitä tutkitaan keskittymisen vaikutuksia mediamaisemaan Helsingissä, Tampereella, Kotkassa ja Rovaniemellä. Tämän Akatemia-hankkeen rahoitus keskittyi lehtien aineistojen tutkimukseen 1950- luvulta lähtien nykypäivään. Marraskuussa 2000 käynnistettiin sähköisten viestimien uutissisältöä koskeva tutkimus Media Economics, Content and Diversity -tutkimukseen liittyen. Radioiden sisältötutkimuksen lisäksi myös suomalaisten valtakunnallisten televisiokanavien uutisten materiaali tutkittiin. Tässä raportissa keskitytään radioihin. Käsillä olevan raportin tutkimusta ovat rahoittaneet liikenne- ja viestintäministeriö, Yleisradio ja Alma Media. Tämän raportin lisäksi tutkimukseen liittyy Yleisradion ja yksityisten radioiden ohjelmia tarkastelevia tutkielmia. Edith Ahola tutki pro gradu –työssään ”Paikallinen uutinen ja paikallinen nainen” Radio 957:n paikallisuutta. Katri Hyttisen aiheena on Radio Nova, Minna Nalbantoglulla Radio City ja Juha Sihvosella Yleisradion maakuntaradioiden uutiset. Lisäksi Päivän Peilin aineistoa selvitti Jari Rantschukoff. Otosjaksoksi valittiin yksi viikko ja ajankohdaksi 13.-19.11. 2000 yhtenevästi Media Economics, Content and Diversity -tutkimuksen (kuvio 1) lehtiotosten kanssa. Raportin ensimmäisessä osassa "Paikallisradiotoiminnan yleiskuva" luodaan katsaus paikallisen ja kaupallisen radiotoiminnan syntyyn ja kehitykseen Suomessa. Tähän osaan liittyvä paikallisradioiden 1980-luvun puolivälin käynnistäjien haastatteluihin perustuva jakso julkaistaan liitteessä 1. Toisessa osassa "Sisällöt" tarkastellaan uutisiin keskittyen nykyisiä radioita ja verrataan tuloksia aikaisempiin tutkimuksiin. -
dc.format.extent 121 -
dc.language.iso fi -
dc.title Paikallisradioita Suomeen! -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5572-X -
dc.relation.numberinseries C36/2002 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tiedotusopin laitos. Julkaisuja sarja -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.oldstats 2400 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot