Pop, protesti, laulu : korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Rautiainen, Tarja -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:09Z
dc.date.available 2012-06-13 23:24:45 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:09Z
dc.date.issued 2001 -
dc.identifier.isbn 951-44-5487-1 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65521
dc.description.abstract Tarja Rautiainen tutkii kirjassaan Pop, protesti, laulu 1960-lukua protestilaulun näkökulmasta - käsitteen, joka nykypäivänä romanttissävytteisestikin liitetään "60-lukulaisuuteen". Rautiainen purkaa käsitettä jakamalla tutkimusaineistonsa korkeaan ja matalaan protestiin. Korkeaa protestia edustavat Kaj Chydeniuksen ja Helsingin ylioppilasteatterin piirissä toimineiden taiteilijoiden, Muksut-yhtyeen ja M.A. Nummisen 1960-luvun tuotannon analyysi. Vastinparin tälle luo Irwin Goodmanin eetokseltaan ja toimintatavoiltaan edellisistä huomattavasti eroovan "karvalakkiprotestin" tarkastelu. Näiden kahden välimaastoon sijoittuu folk-liike, joka kokosi yhteen varsin heterogeenisen joukon laulajia ja lauluntekijöitä. Rautiainen suhteuttaa tutkimusaineistonsa monitasoisesti ajan kulttuuriselle kentällä: 60-lukulainen sukupolvikonflikti, "edistyksellisen" ja "kaupallisen" musiikin vastakkainasettelu ja angloamerikkalaiseen populaarimusiikkiin liittyvä tähteys nousevat analyysissä keskeiselle sijalle. Tutkimus valoittaa myös popullarimusiikista 1960-luvulla käytyä kiihkeäsävyistä keskustelua. Tutkimuksessaan Rautiainen yhdistää innovatiivisesti toisiinsa toisiinsa musiikkitieteellisen analyysin sekä kulttuurintutkimuksellisen ja -historiallisen lähtökohdan. Tutkimus tarjoaakin tuoreen ja monia myyttejä purkavan näkökulman suomalaiseen 1960-luvun populaarimusiikkiin. fi
dc.format.extent 335 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press
dc.title Pop, protesti, laulu : korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa populaarimusiikissa -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5487-1 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Teatteri, tanssi, musiikki, muut esittävät taiteet | en=Theatre, dance, music, other performing arts| -
dc.oldstats 105 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot