SINISTÄ PUNAISTA MUSTAA Näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.editor Juuti, Petri
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:17Z
dc.date.available 2012-06-17 07:34:25 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:17Z
dc.date.issued 2005 -
dc.identifier.isbn 951-44-6336-6 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65558
dc.description.abstract Juuti Petri (toim) Aatsinki Ulla - Maijala Elsi - Maijala Jussi - Peltola Juha SINISTÄ PUNAISTA MUSTAA Näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan Laajuus: 176 Julkaisuvuosi: 2005 ISBN: 951-18151-5-5 Kieli: suomi Kustantaja: KehräMedia Oy Tässä teoksessa Suomen poliittisen historian näkökulmia poliittisen kentän eri laidoilta tarjotaan useasta eri tutkimusasetelmasta käsin. Tähän varsin tutkittuun ajanjaksoon Suomen historiassa pureudutaan lähtökohdista, jotka rinnakkain asetettuna täydentävät toisiaan aivan eri tavalla kuin vaikkapa samaan poliittiseen liikkeeseen kohdentuvat tutkimukset. Molemmilla lähestymistavoilla on tietenkin puolensa. Vastakkainasettelusta lähtien kokonaiskuva, joka on nyt tavoitteena, muodostuu todennäköisesti monipuolisemmin ajankohtaa kuvaavaksi kuin yksittäisistä tutkimuksista saatava käsitys. FM Juha Peltolan artikkeli “Eteenpäin ja Raivaaja ­ Kaksi amerikansuomalaista näkökulmaa talvisotaan” tarkastelee Suomen poliittista tilannetta Atlantin takaa. Amerikansuomalaisten kommunistien ja sosialistien lehdet seurasivat intensiivisesti tapahtumia vanhassa kotimaassa. Ideologia ja sympatiat Suomea kohtaan olivat usein vaikeasti yhteensovitettavia. Kansakokonaisuus-käsitteeseen ja sen rooliin varsinkin IKL:n ohjelmassa ja toiminnassa meidät tutustuttaa YTM Jussi Maijala. Artikkeli “Kansakokonaisuuden puolesta” perehdyttää lukijansa kansallisen yhtenäisyyden merkityksen korostamiseen aikana, jolloin ulkoiset uhat olivat kouriintuntuvat. Nämä ulkoiset uhat ja niiden torjunnan keinona IKL:n käyttämä kansakokonaisuus-käsite uhkasivat jopa punaisen Sallan sosialistien vahvaa asemaa. Artikkelissaan “Vaihtuvat puoleet, pysyvät arvot ­ Poliittisia valintoja 1930-luvun Sallassa” FM Ulla Aatsinki piirtää kuvan tuon ajan poikkeuksellisten olojen, mm. kommunistilakien ja oikeistoradikalismin vaikutuksista kunnan poliittiseen asetelmaan. ”Vallattomien” eli kommunistien toiminta jatkui kommunistilaeista huolimatta, mutta poliittiseen ilmastoon laeilla oli vaikutuksensa. FM Elsi Maijala pohtii artikkelissa “Mellastavia oppikoululaisia vai Suur-Suomen sotureita? ­Tamperelaisia sinimustia” miksi Tampereelle syntyi aktiivinen sinimustapaikallisosasto, vaikka yleinen äänestyskäyttäytyminen suosi sosiaalidemokraatteja. Sinimustista kehittyi IKL:n nuorisojärjestö, jossa myös tytöt toimivat. Tyttöjen poliittista toimintaa pyrittiin rajoittamaan ja ohjailemaan poikien toimintaa enemmän. Dosentti Petri Juutin artikkeli vallan huipulta “Politiikan draamaa ­ Suomen poliittisen eliitin käsitys presidentti Rytin erosta” keskittyy toisen maailmansodan ajan sisäpolitiikkaan poliittisen eliitin kannalta tarkasteltuna. Artikkelin keskiössä ovat ne tekijät, joiden perusteella Ryti teki oman eroratkaisunsa. Kirja on saatavilla osoittesta: http://granum.uta.fi/granum/kirjanTiedot.php?tuote_id=11596 -
dc.format.extent 175 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher KehräMedia -
dc.title SINISTÄ PUNAISTA MUSTAA Näkökulmia Suomen 1930-40-lukujen poliittiseen historiaan -
dc.type fi=Toimitettu teos | en=Edited Publication| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-6336-6 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut -
dc.subject.okm fi=Historia ja arkeologia | en=History and Archaeology| -
dc.oldstats 1775 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot