Vallan jäljet. Lähtökohtia pelin ja draamallisen TV-sarjan yhdistämiseen

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Lankoski, Petri -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:09:43Z
dc.date.available 2012-06-15 03:45:14 -
dc.date.available 2012-06-17T20:09:43Z
dc.date.issued 2003 -
dc.identifier.isbn 951-44-5705-6 -
dc.identifier.issn 1458-9974 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65690
dc.description.abstract Yksi keskeinen kysymys suunniteltaessa sisältöjä interaktiiviseen television on, miten televisiossa voidaan tarjota mielenkiintoista pelillistä vuorovaikutusta. Katsojilla on vakiintuneita tottumuksia, jotka vaikuttavat siihen miten he haluavat käyttää televisiota ja minkä laista ohjelmasisältöä he haluavat saada. Nämä tottumukset on syytä huomioida suunniteltaessa uusia konsepteja interaktiiviseen televisioon. Yksi mahdollinen ratkaisu on integroida peli perinteiseen televisiosarjaan siten, että pelin tapahtumat vaikuttavat televisiosarjaan ja sarjan tapahtumat peliin. Tarkoitus on, että katsoja voi valita itse miten hän haluaa osallistua: katsomalla sarjaa, pelaamalla peliä tai molemmilla tavoilla. Future interaction Television -projektissa suunniteltiin Vallan jäljet -konsepti ja toteuteltiin siitä prototyyppi, jossa edellä esitettyjä lähtökohtia pyrittiin huomiomaan. Prototyypin ensimmäisessä versiossa televisiosarjaa simuloitiin kirjoitetulla jatkotarinalla. Prototyyppiä testasi 27 pelaajaa ja sitä kehitettiin edelleen testauksen tulosten perusteella. Prototyypin toisessa versiossa käytettiin sarjakuvaa simuloimaan televisiosarjaa, koska testauksessa todettiin, että tekstimuotoinen esitys ei riittänyt. Prototyypin toista versiota testasi 19 pelaajaa. Tutkimuksen perusteella vaikuttaisi siltä, että pelin ja televisiosarjan yhdistelmällä voidaan parantaa sekä pelaamis- että katsomiskokemusta silloin, kun katsoja sekä katsoo sarjaa että pelaa siihen liitettyä peliä. -
dc.format.extent 56 -
dc.language.iso fi -
dc.title Vallan jäljet. Lähtökohtia pelin ja draamallisen TV-sarjan yhdistämiseen -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5705-6 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.oldstats 804 -
dc.seriesname.electronic Hypermedialaboratorion verkkojulkaisuja - Hypermedia Laboratory Net Series
dc.relation.numberinserieselectronic 4

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot