Verottaja ja verovelvolliset instituutioiden vuorovaikutuksessa. Instituutiotaloustieteellinen tarkastelu

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Vihanto, Martti -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:14Z
dc.date.available 2012-06-15 06:44:27 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:14Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7969-4 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65695
dc.description.abstract Julkisen vallan saamat verotulot poikkeavat yksityisten saamista tuloista siinä, että edellisten hankinnassa on oikeus käyttää pakkoa. Verotusoikeus antaa ainutlaatuisen suhteellisen edun julkisen palvelutuotannon rahoittamisessa, mutta monopoliasema tarjoaa myös tilaisuuksia väärinkäyttöön. Verottajan toimien rajoittaminen on hyvän verojärjestelmän perustava edellytys. Verovelvollisille verotus luo kannustimia etsiä keinoja välttää veronmaksua, ja tällainen suojautuminen johtaa yhteiskunnan kannalta haitallisiin tehokkuustappioihin. Turvallisuus- ja tehokkuustavoitteet ovat usein ristiriidassa keskenään, ja kansalaisten asiaksi jää ongelman ratkaiseminen kuvitteellisessa yhteiskuntasopimuksessa. Aiheen käsittelyssä kiinnitetään huomiota sekä tunteiden että rationaalisuuden rajoitteiden kuten kognition epätäydellisyyden merkitykseen veroteorian tarkasteluissa. -
dc.format.extent 43 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Verottaja ja verovelvolliset instituutioiden vuorovaikutuksessa. Instituutiotaloustieteellinen tarkastelu -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7969-4 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Kirjoituksia liberalismin teorioista ja käytännöistä - Writings on Liberalism's theories and practices -
dc.subject.okm fi=Valtio-oppi, hallintotiede | en=Political science| -
dc.oldstats 545 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot