Wikiä käyttämään! Tukea wikin valintaan ja käyttöönottoon

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Vuorinen, Mikko -
dc.contributor.author Kalalahti, Joanna -
dc.contributor.author Vilhula, Anna -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:23Z
dc.date.available 2012-06-16 06:21:17 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:23Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8403-2 -
dc.identifier.issn 1798-6001 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65716
dc.description.abstract Wikit yleistyvät organisaatioissa, eikä ihme, sillä ne mahdollistavat nopean ja helpon yhteisöllisen tiedontuotannon. Wiki taipuu moneen - sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi viestinnässä ja projektityön tukena. Tätä selvitystä voidaan käyttää apuna, kun suunnitellaan wikin käyttöönottoa, pohditaan wikisovelluksen valintaa, otetaan wiki käyttöön ensimmäistä kertaa tai mietitään wikin käyttöä pidemmällä tähtäimellä. Selvityksen ensimmäinen osa koostuu kymmenen wikisovelluksen kuvailusta ja keskinäisestä vertailusta. Tarkoitus on kuvata sovellusten käyttöönoton ja käytön helppoutta sekä avata lukijalle wikisovelluksen ominaisuuksia ja niiden merkitystä valinnalle. Esittelemme sellaisia teknisiä ominaisuuksia, jotka ovat kriittisiä wikien sujuvan käytön kannalta, ja joista on tärkeä hankkia lisätietoa wikin käyttöönottoa pohdittaessa. Selvityksen toinen osa keskittyy wikin käyttöönottoprosessiin. Se sisältää case-kuvaukset neljästä selvityksessä vertaillusta wikisovelluksesta, jotka ovat käytössä suomalaisissa organisaatioissa. Keräsimme kyselyillä ja haastatteluilla kokemuksia wikin käyttööottoprosessista ja eri wikisovellusten käytöstä. Uskomme, että aidot käyttäjäkokemukset antavat arvokasta tietoa, jota tekninen sovellusvertailu ei tarjoa. -
dc.format.extent 135 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Wikiä käyttämään! Tukea wikin valintaan ja käyttöönottoon -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8403-2 -
dc.relation.numberinseries Research Notes 3 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname TRIM Research Notes -
dc.subject.okm fi=Tietojenkäsittelyoppi ja informaatiotieteet | en=Computer and information sciences| -
dc.administrativeunit fi=Informaatiotieteiden yksikkö | en=School of Information Sciences| -
dc.oldstats 565 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot