XXXII KIELITIETEEN PÄIVÄT Tampereella 19.­20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.editor Pajunen, Anneli
dc.contributor.editor Tommola, Hannu
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:24Z
dc.date.available 2012-06-16 16:35:02 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:24Z
dc.date.issued 2006 -
dc.identifier.isbn 951-44-6622-5 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65720
dc.description.abstract XXXII kielitieteen päivät pidettiin Tampereen yliopistossa kieli- ja käännöstieteiden laitoksen järjestäminä 19.­20. toukokuuta 2005. Kutsuttuina pääpuhujina esiintyivät professori Auli Hakulinen (Helsingin yliopisto) ja professori William McGregor (Aarhus Universitet). Osanottajia oli kaikkiaan 222 ja kahden yleisistuntoesitelmän lisäksi lähes koko päivien ajan toimi kahdeksan eri sektiota, joissa kuultiin yhteensä 86 esitelmää, minkä lisäksi erinäinen määrä työpajoissa (Monikanavaiset tekstit, Kaksivuotiaiden suomalaislasten kielelliset taidot, Tekstien kokonaisrakenne ja SKY:n työpaja). Ensimmäisen päivän lopuksi käytiin keskustelu tutkijakouluverkosto Langnetin tulevaisuudesta. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat Harry Lönnroth, Urho Määttä, Anneli Pajunen, Anna Solin, Liisa Tiittula sekä puheenjohtajana Hannu Tommola ja sihteerinä Kati Lampinen. Tässä julkaisuissa on valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista, yhteensä 27. Artikkelit on jaettu suurpiirteisen luokittelun mukaisiin ryhmiin: 1. Yleinen kielitiede, typologia (McGregor, Itkonen, Laasanen, Pietarinen) 2. Käännöstiede (Kuusi, Lehtinen, Schopp, Tiittula, Vehmas-Lehto) 3. Tekstin- ja puheentutkimus (Duvallon, Heikkinen & Hurme & Lounela & Virtanen, Kauppinen, Kela, Kukkola & Markkola, Muikku-Werner, Nieminen, Rinnekangas) 4. Kielioppi, morfosyntaksi (Bogdanova, Hakulinen, Hammari, Havu, Rueter, Zaikov 5. Kielenopetus, kielisosiologia (Grönholm, Suni, Latomaa, Saaristo) -
dc.format.extent 478 -
dc.language.iso fi -
dc.language.iso en -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.title XXXII KIELITIETEEN PÄIVÄT Tampereella 19.­20.5.2005. Valikoima pidettyihin esitelmiin pohjautuvista artikkeleista -
dc.type fi=Toimitettu teos | en=Edited Publication| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-6622-5 -
dc.relation.numberinseries B 2 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series -
dc.subject.okm fi=Kielitieteet | en=Languages| -
dc.oldstats 1802 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot