Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.editor Latomaa, Sirkku
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:25Z
dc.date.available 2012-06-17 19:43:37 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:25Z
dc.date.issued 2004 -
dc.identifier.isbn 951-44-5999-7 -
dc.identifier.issn 1795-1208 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65725
dc.description.abstract Julkaisu perustuu Tampereen yliopistossa 18.–20.10.2002 pidettyyn työpajaan, jonka aiheena oli "Äidinkieli ja toiset kielet". Julkaisun kymmenen artikkelia käsittelevät pohjoiseurooppalaista kaksi- ja monikielisyyttä, Jäämeren rannalta aina Baltiaan ja Saksaan. Artikkeleissa kuvataan suomen opetusta ja oppimista Pohjois-Norjan kveenialueilla, inarinsaamelaista kielipesätoimintaa, ruotsinsuomen erilliskehitystä, Suomessa asuvien virolaisten koodinvaihtoa, lähisukukielten samanaikaista omaksumista, kielikylpyopettajaksi kouluttautuvien kielellistä taustaa, venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten kielellistä identiteettiä, saksansuomalaisten perheiden kielitilannetta sekä Baltian maiden monikielisyyttä. Artikkeleita yhdistää sama teema: kaksikielisyys ja kaksikielisyydessä tapahtuvat muutokset. Muutosprosesseihin – esimerkiksi kaksikielistymiseen, kielen menetykseen ja kielen elpymiseen – vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan artikkeleissa yhteiskunnan, ryhmän ja yksilön tasolla. Kirjoittajina on joukko kaksikielisyystutkijoita Pohjoismaista ja Baltiasta. -
dc.format.extent 125 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampere University Press -
dc.title Äidinkieli ja toiset kielet: Pohjoismainen kaksikielisyystyöpaja Tampereella 18.-20.10.2002 -
dc.type fi=Toimitettu teos | en=Edited Publication| -
dc.identifier.urn urn:isbn:951-44-5999-7 -
dc.relation.numberinseries B1 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.seriesname Tampere Studies in Language, Translation and Culture, Series -
dc.subject.okm fi=Kielitieteet | en=Languages| -
dc.oldstats 1012 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot