Eduvalvonnasta elämänpolitiikkaan. Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Ruoho, Iiris -
dc.contributor.author Saarenmaa, Laura -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:30Z
dc.date.available 2012-06-15 06:46:50 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:30Z
dc.date.issued 2011 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-8374-5 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65742
dc.description.abstract Iiris Ruoho & Laura Saarenmaa (2011) Edunvalvonnasta elämänpolitiikkaan. Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena. Journalismin tutkimusyksikkö & Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto. Suomalaiset naistenlehdet ovat historiansa aikana ottaneet aktiivisesti osaa kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen ja yhteiskunnan modernisaatioprosessiin. Historiallisesta näkökulmasta katsottuna suomalaisten naistenlehtien kulttuurinen paikka on nimenomaan yhteiskunnallinen, ja tähän perustuvat myös suomalaisiin naistenlehtiin liittyvät erityiset odotukset - ja pettymykset, jos odotuksiin ei ympäristön mielestä riittävällä tavalla vastata. Tutkimuksessa esitettiin haastattelu- ja lehtiaineistoille kysymyksiä suomalaisten naistenlehtien tuottamasta julkisuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikutusvallasta. Kiinnitimme huomiota naistenlehtien yhteiskuntaan ja politiikkaan liittyviin juttuaiheisiin sekä naistenlehdissä työskentelevien toimittajien mielipiteisiin näistä aiheista. Kysyimme, millaista julkisuutta ja kenelle suomalaiset naistenlehdet ovat 1960-2000-luvuilla tarjonneet. Tutkimuksessa haastateltiin 22 toimittajaa 11:sta tällä hetkellä Suomessa, suomen kielellä ilmestyvästä naistenlehdestä. Tutkimuksen lehtiaineiston muodostivat Kotilieden, Eevan ja Me Naisten vuosikerrat 1968, 1978, 1988, 1998 ja 2008. Haastattelu- ja lehtiaineistojen perusteella suomalaiset naistenlehdet tarjoavat myönteistä julkisuutta taiteen ja tieteen tekijöille, elinkeinoelämän eliiteille, naispoliitikoille ja pienyrittäjille. Toimittajien mielikuvissa (pien)yrittäjyys yhdistyy myönteisiin mielikuviin vapautumisesta ja (naisten) emansipaatiosta. Toimittajien suhtautuminen poliitikkojen esiin nostamiseen on haastattelujen perusteella ristiriitaista: Asenteet vaihtelivat torjunnasta naispoliitikkojen tarkoitukselliseen tukemiseen. Esiin nousi myös käsitysten ja mielikuvien henkilökohtaisuus. Haastattelujen perusteella naistenlehtien toimituksissa puhutaan harvoin yhdessä siitä, ottavatko lehdet tavalla tai toisella kantaa politiikan tapahtumiin tai millaista vaikutusvaltaa jutuilla on. Suomalaisten naistenlehden toimittajia yhdistää voimakas ammattiylpeys ja usko omaan lehtikonseptiin. Haastattelut nostivat esiin perusjännitteen, joka liittyy toimittajien ammattiylpeyteen ja journalistisen ammattikentän sekä kentän ulkopuolisen maailman tapaan arvottaa naistenlehtiä ja niiden tekijöitä. -
dc.format.extent 106 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Eduvalvonnasta elämänpolitiikkaan. Naistenlehdet journalismina ja julkisuutena -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-8374-5 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Media- ja viestintätieteet | en=Media and communications| -
dc.administrativeunit fi=Viestinnän, median ja teatterin yksikkö | en=School of Communication, Media and Theatre| -
dc.oldstats 301 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot