Elämän virta - Kajaanin Veden historia

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Juuti, Petri -
dc.contributor.author Rajala, Riikka -
dc.contributor.author Katko, Tapio -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:11:34Z
dc.date.available 2012-06-15 22:51:01 -
dc.date.available 2012-06-17T20:11:34Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.isbn 978-951-44-7657-0 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/65749
dc.description.abstract Kajaaninjoen historiassa vesihuollon vuosikymmenet ovat vain lyhyt aika, sillä joki löysi uomansa jo tuhansia vuosia sitten. Vesilaitos puolestaan perustettiin pitkän pohdinnan jälkeen vuonna 1921. Tässä dosentti Petri Juutin, DI Riikka Rajalan ja dosentti Tapio Katkon kirjoittamassa historiateoksessa on kuvattu koko Kajaanin kaupungin vesihuollon eli vedenhankinnan ja jätevesihuollon historiaa. Kirjan alkupuolella käydään läpi kuinka Kajaanissa vesihuolto hoidettiin kaivojen, lähteiden, jokiveden ja huussien avulla. Myös tulipalojen sammutukseen tarvittiin paljon vettä. Aivan 1900-luvun alussa alettiin Kajaanissa järjestää vesihuoltoa siten, että ensin ryhdyttiin poistamaan hule- ja jätevesiä. Vesilaitoksen perustamisesta päätettiin vuonna 1920 ja rakennustyöt valmistuivat seuraavana vuonna. Kaupunki ja sen väkiluku kasvoi ja vesihuoltoon alkoi kohdistua laajentumispaineita. Toisen maailmansodan jälkeen alkoi kova jälleenrakennuksen kausi, jolloin ruvettiin asteittain käyttämään pohjavettä. Peuraniemen jätevedenpuhdistamo rakennettiin vuonna 1975. Kirjassa on myös haastateltu useaa henkilöä vesilaitokselta ja sidosryhmistä. Lisäksi kuvataan vesilaitoksen tekemää yhteistyötä eri tahojen kanssa. Yhteistyössä ja erinomaisessa pohjavedessä onkin Kajaanin vesihuollon vahvuus ja tulevaisuus. -
dc.format.extent 304 -
dc.language.iso fi -
dc.publisher Kajaanin Vesi -
dc.title Elämän virta - Kajaanin Veden historia -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn urn:isbn:978-951-44-7657-0 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka | en=Civil and Construction engineering| -
dc.oldstats 1348 -
dc.seriesname.electronic Tampere University Press, ePublications - Verkkojulkaisut

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot