Nuorten mielenterveys koulumaailmassa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kaltiala-Heino, Riittakerttu -
dc.contributor.author Ranta, Klaus -
dc.contributor.author Fröjd, Sari -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:14:54Z
dc.date.available 2012-06-16 23:08:17 -
dc.date.available 2012-06-17T20:14:54Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.issn 0012-7183 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66020
dc.description.abstract Koulumenestys, osallisuus koulukiusaamiseen ja poissaolot koulusta ovat paitsi kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen myös mielenterveyden indikaattoreita. Mielenterveyden häiriöt puolestaan voivat haitata oppilaan oppimista ja koulussa olemista monella tavalla. Mielenterveyden häiriöt liittyvät keskittymisvaikeuksiin, hahmottamisongelmiin ja motivaatioon ja epäonnistuminen koulutyössä saattaa altistaa tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmille. Oppimisvaikeuksien varhainen tunnistaminen ja oikein ajoitetut tukitoimet voivat ehkäistä mielenterveyshäiriöiden kehittymistä. Koulukiusaamiseen osallisilla nuorilla, niin kiusaajilla kuin uhreilla, on keskimääräistä enemmän niin internalisoivia kuin eksternalisoivia mielenterveyden häiriöitä samoin kuin oppilailla, jotka ovat usein poissa koulusta. Toveripiirin hyljeksimäksi joutuminen on nuoruusiässä erityisen huolestuttava merkki. Nämä ilmiöt voidaan huomata koulussa ja niihin on mahdollista puuttua oppilashuollon keinoin. Kouluyhteisön pitäisi olla jokaiselle turvallinen, ja myös yksilölliset mielenterveyttä tukevien interventioiden tarpeet tulee huomata. English summary: Adolescent mental health promotion in school context School performance, involvement in bullying and frequent absences from school are indicators of not only cognitive and social skills but also mental health. Mental disorders may interfere with learning and adjustment in many ways. Mental disorders may bring about problems in attention and motivation, and failure in schoolwork often makes an adolescent vulnerable to mental disorders. Early recognition of and prompt intervention in specific learning difficulties may prevent mental disorders. Adolescents involved in bullying present with increased risk of both internalising and externalising mental disorders, as do adolescents who are frequently absent from school, whether due to illness or due to truancy. Peer rejection is an important warning sign during adolescent development. These features can fairly easily be recognised at school, and school's psychosocial support systems should have plans for intervention. Mental health promotion in school should comprise approaches that make school safe and involving for all, and individual interventions for those at risk. -
dc.language.iso fi -
dc.title Nuorten mielenterveys koulumaailmassa -
dc.type fi=Artikkeli aikakauslehdessä | en=Journal article| -
dc.identifier.urn urn:nbn:uta-3-772 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Terveystiede | en=Health care science| -
dc.journal.title Duodecim -
dc.journal.volume 126 -
dc.journal.number 17 -
dc.journal.volumepagerange 2033-2039 -
dc.oldstats 72 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot