Soveltuvatko mini-interventiosuositukset käytäntöön?

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Kuokkanen, Martti -
dc.contributor.author Seppä, Kaija -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:14:55Z
dc.date.available 2012-06-15 06:35:08 -
dc.date.available 2012-06-17T20:14:55Z
dc.date.issued 2010 -
dc.identifier.issn 0012-7183 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66021
dc.description.abstract JOHDANTO: Alkoholin riskikäyttäjiin kohdistuvan mini-intervention käyttöönotto on ollut hidasta. Tutkimusten mukaan mini-interventiota on käytetty eri puolilla maailmaa parhaimmillaankin vain muutamassa prosentissa potilaskontakteista. Siksi on epäilty tämän tutkimustilanteissa tehokkaaksi todetun toiminnan soveltuvuutta käytäntöön. Käypä hoito -suositus Alkoholiongelmaisen hoito sisältää mini-intervention kuvauksen. Selvitimme tässä tutkimuksessa ohjeiden käyttökelpoisuutta Helsingin perusterveydenhuollossa osana valtakunnallista alkoholin suurkuluttajiin kohdistettua mini-interventioprojektia (VAMP). AINEISTO JA MENETELMÄT: Kaikkien Helsingin terveysasemien työntekijät keräsivät vähintään yhden päivän aikana samalla viikolla kolmena perättäisenä vuotena (2006 - 2008) tiedon mini-intervention käytöstä lomakkeella, joka sisälsi myös AUDIT-kyselyn (Alcohol Use Disorders Identification Test). TULOKSET: Tietoa kertyi lähes 18 000 potilaskontaktista. AUDIT-lomakkeen oli täyttänyt 56 % potilaista. Riskipotilaiden (AUDIT-pistemäärä yli 8) osuus oli 16 %. Heistä lähes kaikki saivat suullista neuvontaa ja valtaosa myös kirjallista aineistoa. Enemmistö lääkäreistä ja hoitajista raportoi seurantapäivien potilaskontakteista. PÄÄTELMÄT: AUDIT-kyselyyn oli vastattu odotettua useammin, ja henkilökunta noudatti hyvin Käypä hoito suositusta mini-interventiotoiminnassaan. Kyseistä suositusta voidaan näin pitää myös AUDIT-kyselyn käytön osalta hyvin käytäntöön soveltuvana silloin, kun riittävä koulutus ja toiminnan tuki on varmistettu. English summary: Are brief intervention recommendations feasible? Primary health care contacts are a suitable arena to reduce patients' risky drinking. We studied whether the clinical guidelines are followed and thus considered feasible by nurses and physicians. A naturalistic material in Helsinki primary health care was collected in 2006 - 2008. Most professionals participated giving information on 18 000 primary health care patients, of whom 56 % had fulfilled the AUDIT-test. Most risky drinkers (AUDIT > 8) were given advice, 80 % even booklets or other material, as recommended in the guidelines. Thus, brief intervention recommendations, including the use of the AUDIT, seem to be feasible in primary care settings. -
dc.language.iso fi -
dc.title Soveltuvatko mini-interventiosuositukset käytäntöön? -
dc.type fi=Artikkeli aikakauslehdessä | en=Journal article| -
dc.identifier.urn urn:nbn:uta-3-773 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Terveystiede | en=Health care science| -
dc.journal.title Duodecim -
dc.journal.volume 126 -
dc.journal.number 11 -
dc.journal.volumepagerange 1322-1327 -
dc.oldstats 40 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot