Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Knuuttila, Aija -
dc.contributor.author Rouhos, Annamari -
dc.contributor.author Karjalainen, Eeva-Maija -
dc.contributor.author Pietiläinen, Matti -
dc.contributor.author Paunu, Niina -
dc.contributor.author Salomaa, Eija-Riitta -
dc.contributor.author Riska, Henrik -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:15:03Z
dc.date.available 2012-06-15 06:15:01 -
dc.date.available 2012-06-17T20:15:03Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.issn 0012-7183 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66031
dc.description.abstract Edenneen tai levinneen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoito nykyisillä solunsalpaajilla parhaimmillaan vain hidastaa taudin etenemistä, eikä parantavaa hoitoa tunneta. Uusien antiangiogeneettisten lääkkeiden, kuten bevasitsumabin, on odotettu muuttavan taudin hoitoa ja ennustetta. Bevasitsumabista on tehty kaksi satunnaistettua tutkimusta, joissa sen todettiin tehostavan hoitoa yhdistettynä platinasolunsalpaajayhdistelmään valikoidussa potilasryhmässä. Mielestämme nykyinen tutkimusnäyttö ei kuitenkaan puolla bevasitsumabin käyttöä keuhkosyövän standardihoitona. Haittavaikutukset on opittu hallitsemaan hyvin, mutta vielä tulisi pystyä määrittämään se ryhmä hoitoon soveltuvista potilaista, joka hyötyisi merkittävästi. Tämän ryhmän löytämiseksi tarvitaan kliinisten ennustetekijöiden ja mahdollisten biologisten merkkiaineiden tutkimusta. English summary: Bevasizumab in the treatment of non-small cell lung cancer Treatment of advanced or metastatic non-small cell lung cancer with current cytotoxic agents is at its best able to only slow down the progression of the disease, while no curative treatment is known. Novel antiangiogenetic agents such as Bevacizumab have been expected to bring about a change in the treatment and prognosis of this disease. Two randomized studies have been conducted with Bevacizumab, whereby it was observed to make the therapeutic results more effective when combined with a cytotoxic platinum agent in a selected patient group. In our opinion the current scientific evidence does not yet support the use of Bevacizumab as the standard therapy for lung cancer   -
dc.language.iso fi -
dc.title Bevasitsumabi ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa -
dc.type fi=Artikkeli aikakauslehdessä | en=Journal article| -
dc.identifier.urn urn:nbn:uta-3-782 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Syöpätaudit | en=Cancers| -
dc.journal.title Duodecim -
dc.journal.volume 125 -
dc.journal.number 4 -
dc.journal.volumepagerange 361-368 -
dc.oldstats 71 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot