Video-EEG epilepsian diagnostiikassa - milloin ja miksi?

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Mervaala, Esa -
dc.contributor.author Mäkinen, Riikka -
dc.contributor.author Peltola, Jukka -
dc.contributor.author Eriksson, Kai -
dc.contributor.author Jutila, Leena -
dc.contributor.author Immonen, Arto -
dc.date.accessioned 2012-06-17T20:15:12Z
dc.date.available 2012-06-17 18:41:44 -
dc.date.available 2012-06-17T20:15:12Z
dc.date.issued 2009 -
dc.identifier.issn 0012-7183 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66064
dc.description.abstract Aivosähkötoimintaa mittaava EEG on epilepsian spesifinen tutkimus. Video-EEG:llä (V-EEG) tarkoitetaan EEG:n ja videokuvan samanaikaista tallennusta. Valtaosa epilepsiapotilaista joudutaan diagnosoimaan ilman V-EEG:tä, varsinkin jos kohtauksia on esiintynyt vain muutama. Kohtausten toistuessa tavoite on päästä kohtauksenaikaiseen V-EEG-rekisteröintiin. V-EEG:n käyttöaiheista tärkein on epilepsian diagnostiikka ja erotusdiagnostiikka. V-EEG:llä pystytään erottamaan epileptiset kohtaukset esimerkiksi sydänperäisistä kohtauksista, liikehäiriöistä ja toiminnallisista kohtauksista. Keskeisiä kliinisiä käyttöaiheita ovat epilepsioiden tarkempi luokittelu, hoitovasteen arviointi ja epilepsialeikkausta edeltävä kohtauspesäkkeen paikannus. V-EEG voidaan rekisteröidä kaikenikäisiltä. Tutkimuksen kesto vaihtelee kliinisen tarpeen mukaan muutamista tunneista useaan vuorokauteen. V-EEG:stä hyötyvät kaikki tutkimukseen ohjatut potilaat, vaikka vain osa etenee esimerkiksi epilepsian kirurgiseen hoitoon. English summary: Video-EEG in epilepsy diagnostics - when and why? Video-EEG (V-EEG) refers to the recording of video picture simultaneously with EEG. A major part of epilepsy patients have to be diagnosed without V-EEG. For a patient having recurrent seizures, the aim is to accomplish V-EEG recording during a seizure. Of the indications of V-EEG, the most important one is diagnosis and differential diagnosis of epilepsy. V-EEG is able to differentiate epileptic seizures from cardiogenic seizures, motor disorders or functional seizures, for example. Essential clinical indications include a more exact classification of epilepsies, evaluation of therapeutic response, and localization of the seizure focus prior to epilepsy surgery. -
dc.language.iso fi -
dc.title Video-EEG epilepsian diagnostiikassa - milloin ja miksi? -
dc.type fi=Artikkeli aikakauslehdessä | en=Journal article| -
dc.identifier.urn urn:nbn:uta-3-813 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Neurologia ja psykiatria | en=Neurology and psychiatry| -
dc.journal.title Duodecim -
dc.journal.volume 125 -
dc.journal.number 22 -
dc.journal.volumepagerange 2514-2520 -
dc.oldstats 65 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot