Terveyden ja ympäristön tähden : Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos 1910-2000

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Juuti, Petri
dc.contributor.author Rajala, Riikka
dc.contributor.author Katko, Tapio
dc.date.accessioned 2012-09-03T09:42:59Z
dc.date.available 2012-09-03T09:42:59Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.isbn 978-951-44-8923-5  (pdf) -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66326
dc.description.abstract Terveyden ja ympäristön tähden Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos 1910-2000 -historiateos ilmesytyi alunperin vuonna 2000 juhlistamaan vesilaitoksen 90-vuotista taivalta. Ennen vesilaitoksen perustamista vesitilanne Hämeenlinnassa oli huono, vettä oli liian vähän ja kaivot olivat valtaosin saastuneet kaupunkialueella harjoitetun maatalouden vuoksi. Vettä ei myöskään riittänyt tarpeeksi tulipalojen sammutukseen. Useiden ehdotusten ja yritysten jälkeen vuonna 1910 valmistui Hämeenlinnan Ahvenistolle ensimmäinen vesilaitos, joka perustui pohjaveden käyttöön. Ratkaisuiltaan laitos osoittautui varsin toimivaksi, sillä vettä otetaan Ahvenistosta vielä 100 vuotta myöhemminkin. Tämän kirjan laadinnassa on pyritty käyttämään ja hyödyntämään useita menetelmiä ja eri tyyppisiä lähteitä. Vesilaitoksen alkuaikojen aikalaisten ääni on yritetty saada kuuluviin suorin lainauksin, joita on käytetty runsaasti varsinkin suunnittelu- ja rakennusvaihetta käsiteltäessä. Näin on tuotu esille sekä ensimmäisen hankkeen puoltajien että vastustajien näkemyksiä. Myöhemmiltä ajoilta samaan päämäärään on pyritty hyödyntämällä henkilökohtaisia teemahaastatteluja. Lähteinä on käytetty erityisesti vesilaitoksen toimintakertomuksia, terveydenhoitolautakunnan ja rahakamarin arkistoja sekä kunnalliskertomuksia. Kirjallisuudesta keskeisimmässä asemassa ovat olleet V. Mannerin julkaisut sekä Hämeenlinnan historiaa käsittelevät teokset. Kokonaiskuva vesilaitoksen historiasta on luotu hankkeeseen varatun puolen vuoden aikataulussa. Työn toteuttamisessa suureksi avuksi ovat olleet koko vesilaitoksen henkilöstö sekä kaupunginarkiston henkilökunta. -
dc.format.extent 216 -
dc.language.iso fi -
dc.title Terveyden ja ympäristön tähden : Hämeenlinnan kaupungin vesilaitos 1910-2000 -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-44-8923-5  -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot