Kilpailu ja sopimusriskien hallinta ja läpinäkyvyysvaatimukset PPP-toiminnassa vesihuoltoalalla

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Luomanen, Tiia
dc.date.accessioned 2012-09-21T12:23:12Z
dc.date.available 2012-09-21T12:23:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-951-44-8937-2  -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66334
dc.description.abstract Raportti on yksi kahdeksasta osatehtävästä Tekesin rahoittamassa SerVesi –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja ja työkaluja vesihuoltoverkoston kunnossapidon ulkoistamisen riskienhallintaan. Osatehtävä 6 toteutettiin kokonaisuudessaan marraskuun 2010 ja syyskuun 2012 välisenä aikana. Tutkimuksessa paikannettiin ulkoistamisen hyötyjä, siitä aiheutuvia riskejä ja niiden hallintakeinoja vesihuollon kunnossapidon ulkoistamisessa sekä käsiteltiin hankintaprosessin kulkua vesihuollon kunnossapidon näkökulmasta. Osatehtävä piti sisällään myös ulkoistamisesta aiheutuvat transaktiokustannukset. Transaktiokustannuksia koskeva osuus tehtiin opinnäytetyönä Tampereen yliopistossa talvella 2010–2011. Tutkimuksessa hyödynnettiin alan tutkimus- ja muuta kirjallisuutta, vesihuoltoalan ammattilaisten julkaisemia lehtikirjoituksia alan ammattilehdissä tai muissa painetuissa lähteissä. Lisäksi projektin aikana tehtiin useita alan asiantuntijoiden haastatteluja sekä muita tapaamisia. Teoreettisen tarkastelun ohella riskikartoitusta hyödynnettiin case –sopimuksissa, jotka mallinnettiin yhdessä hankkeen yhteistyökumppanien (Porin Vesi, Grundfos Pumput Oy Ab, Suomen Putkistotarvike Oy, NCC Rakennus Oy) kanssa heidän tarpeidensa mukaan. Riskienhallinta voidaan tiivistää kommunikointiin, dokumentointiin, raportointiin ja seurantaan sekä hankinnan valmisteluun. Kunnossapidon ulkoistuksen riskit vaihtelevat ulkoistuksen kohteen sijainnin, arvon, koon, luonteen, tilaajayksikön koon ja palveluntuottajan tuttuuden mukaan. Siten yhtä kaiken kattavaa riskienhallinnan tarkastuslistaa ei voida laatia. Raportissa esitellyt riskit ja niiden hallintakeinot antavat kuitenkin kuvan siitä, minkälaisiin tilanteisiin vesilaitos ja palvelutuottaja saattavat joutua ja minkälaisiin riskeihin niiden on varauduttava. -
dc.format.extent 54 -
dc.publisher Tampereen yliopisto -
dc.title Kilpailu ja sopimusriskien hallinta ja läpinäkyvyysvaatimukset PPP-toiminnassa vesihuoltoalalla -
dc.type fi=Erillisteos | en=Monograph| -
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-951-44-8937-2 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Valtio-oppi, hallintotiede | en=Political science| -
dc.administrativeunit fi=Johtamiskorkeakoulu | en=School of Management| -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot