Matkapuhelimet säteilevät - vaarantuuko terveys?

TamPub

Näytä suppeat kuvailutiedot

dc.contributor.author Jokela, Kari
dc.contributor.author Auvinen, Anssi
dc.contributor.author Hämäläinen, Heikki
dc.date.accessioned 2012-10-24T09:56:47Z
dc.date.available 2012-10-24T09:56:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.issn 0012-7183 -
dc.identifier.uri http://tampub.uta.fi/handle/10024/66369
dc.description.abstract Matkapuhelimet säteilevät sähkömagneettista energiaa, josta osa absorboituu puhelimen lähellä oleviin kudoksiin lämmittäen niitä suurimmillaan noin 0,3 °C. Vähäinen lämpeneminen voi aiheuttaa muutoksia geenien ja proteiinien ilmentymiseen, mutta tämä vastaa fysiologista reaktiota muihin ympäristön ärsykkeisiin. Solu- ja molekyylitason biofysikaalisissa tutkimuksissa ei ole löytynyt sellaisia vaikutusmekanismeja, joiden perusteella matkapuhelimien säteilyn voisi epäillä olevan kudoksille toksista lämpövaikutustason alapuolella. Yksittäisiä tutkimustuloksia biologisista vaikutuksista in vitro ja in vivo julkaistaan jatkuvasti, mutta niiden terveyshaitoista ei ole saatu johdonmukaista näyttöä. Säteily ei lisää kasvaimia koe-eläimillä, eikä sen genotoksisuudesta ole vakuuttavaa näyttöä. Epidemiologisten ja psykofysiologisten aivotutkimusten mukaan matkapuhelimien käyttö ei näytä lisäävän pään alueen kasvaimia tai häiritsevän keskushermoston toimintaa. Lisää tutkimustietoa kuitenkin tarvitaan säteilyn pitkäaikaisvaikutuksista erityisesti lapsiin. -
dc.language.iso fi -
dc.title Matkapuhelimet säteilevät - vaarantuuko terveys? -
dc.type fi=Artikkeli aikakauslehdessä | en=Journal Article| -
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:uta-201210241065 -
dc.type.version fi=Kustantajan versio | en=Publisher's version| -
dc.subject.okm fi=Terveystiede | en=Health care science| -
dc.administrativeunit fi=Terveystieteiden yksikkö | en=School of Health Sciences| -
dc.journal.title Duodecim -
dc.journal.volume 127 -
dc.journal.number 17 -
dc.journal.volumepagerange 1788-1796 -
dc.journal.url http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo99752.pdf -
dc.ismoreauthorsthanlisted 0 -

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä suppeat kuvailutiedot