• JAETTU MUKANAOLO Substantiivinen teoria vanhempien osallistumisesta lapsensa hoitamiseen sairaalassa 

   Lehto, Paula
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 332 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen taustaa Lapsen sairastuminen koskettaa aina koko perhettä ja aiheuttaa tutkimusten mukaan vanhemmille huolta ja stressiä. Lapsen reagointiin vaikuttavat sairaus, lapsen kasvu- ja kehitysvaihe sekä aiemmat ...
  • Janus-faced Taurine: Neuroprotection and Toxicity 

   Taranukhin, Andrey G
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1343 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Hapen puute ja runsas alkoholin käyttö voivat aiheuttaa aivovaurioita tuhoamalla hermosoluja apoptoosilla (hermosolujen ns. itsetuholla). Apoptoosi on tiukasti säädelty prosessi, jossa tapahtumaketju asteettain aktivoi ...
  • Jaspis - A Spoken Dialogue Architecture and its Applications 

   Turunen, Markku
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 325 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2004)
   Väitöskirja
   Puhe on ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa luonnollisin, tehokkain ja suosituin kommunikointimenetelmä. Sitä on kuitenkin käytetty vähän ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa. Eräs merkittävimmistä syistä ...
  • Jazyk russkoj emigrantskoj pressy (1919-1939) 

   Zelenin, Aleksandr
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 615 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Tutkimukseni kohteena on venäläinen emigranttilehdistö vuosina 1919 - 1939. Se edustaa eri poliittisia suuntauksia alkaen äärikansallismielisistä ja monarkistisista lehdistä aina anarkistisiin lehtiin asti. Aineston pohjalta ...
  • Jejunal pouch reconstruction after total gastrectomy for gastric carcinoma 

   Iivonen, Mauri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 44 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Vaikka mahasyövän ilmaantuvuus on vähentynyt viime vuosikymmenien aikana Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa, se on edelleen maailman toiseksi yleisin syöpä. Leikkaus on ainoa parantava hoito. Koska mahasyöpä esiintyy ...
  • Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana 

   Sutinen, Päivi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1173 (Tampere University PressSuomen Kuntaliitto, 2012)
   Väitöskirja
   Vaikeasti ennakoitavat muutokset haastavat organisaatioita kehittämään johtamistaan jatkuvasti. Tulevaisuus kuntajohtamisen kentässä näyttää erityisen haasteelliselta. Johtamista ja sen kehittymistä on perinteisesti tutkittu ...
  • Johtajuus relationaalisina käytäntöinä yrityksen strategisessa muutoksessa 

   Kilpimaa, Aarne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1328 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus liittyy yritysten strategioista, strategiaprosesseista ja niiden johtamisesta käytävään ajankohtaiseen keskusteluun. Monissa yrityksissä on lähes jatkuvasti käynnissä strategisia muutoksia, jotka ovat yritysten ...
  • Johtaminen ja IT:n mahdollisuudet. Survey-tutkimus julkishallinnon johtajien käyttämistä IT:n mahdollisuuksista vuosina 1992 ja 2006 

   Koivula, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 714 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa analysoitiin, mitä mahdollisuuksia IT antaa johtamistyöhön julkishallinnossa ja miten mahdollisuudet ovat muuttuneet. Osakysymyksinä selvitettiin, miten laajaa ja monipuolista on johtajien IT:n käyttö ...
  • Johtotähdet. Lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen ryhmähaastatteluissa 

   Palukka, Hannele
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 286 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen aihe, lennonjohtajien suhtautuminen asemaansa ja toimintaansa on ollut varsin pitkään vilkkaan julkisen keskustelun kohteena. Aivan erityistä julkista mielenkiintoa herätti kevättalvella 1999 Suomen Lennonjohtajien ...
  • Joint Symptoms and Reactive Arthritis After a Waterborne Gastroenteritis Outbreak in Pirkanmaa, Finland, 2007 

   Uotila, Terhi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1476 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Laaja vesivälitteinen vatsatautiepidemia Nokialla, Pirkanmaalla marras-joulukuussa 2007 aiheutti paljon sairastavuutta ja terveydenhuollon käytön tarvetta. Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa kyseiseen epidemiaan ...
  • Journalism in the Age of the Net : changing society, changing profession 

   Heinonen, Ari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 175 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee journalismin ja journalistisen ammattikäytännön muuttumista aikakaudella, jolloin uudella viestintäteknologialla on kasvava merkitys yhteiskunnassa. Erityisesti tutkimuskohteena on Internetin merkitys ...
  • Journalismi taistelukenttänä. Suomen Nato-jäsenyydestä käyty julkinen keskustelu 2003-2004 

   Rahkonen, Juho
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 547 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Media paukuttaa Nato-rumpua, mutta tuloksetta Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen Nato-jäsenyydestä käytyä julkista keskustelua. Aineistossa on edustettuna monia erilaisia tiedotusvälineitä, sanoma- ja aikakauslehdistä ...
  • Journey of Hope and Despair. The Short-term Outcome in Schizophrenia and the Experiences of Caregivers of People with Severe Mental Disorder 

   Stengård, Eija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 417 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Psykiatrinen hoitojärjestelmä on muuttunut viimeisten kahden vuosikymmenen aikana huomattavasti. Psykiatrisia sairaalapaikkoja on voimakkaasti vähennetty ja potilaat hoidetaan pääosin avohoidossa. Avohoidon mahdollisuudet ...
  • Julkisesti noteerattujen arvopapereiden luovutusvoitot henkilöverotuksessa 

   Nykänen, Pekka (Edita Publishing Oy, 2004)
   Väitöskirja
   Arvopapereista saatavien luovutusvoittojen merkitys henkilöverotuksessa kasvoi olennaisesti julkisen arvopaperikaupan vilkastuessa viimevuosikymmenen viimeisinä vuosina. Vaikka julkiset arvopaperimarkkinat hiljenivät ...
  • Julkisesti uskottavat - Kansalaisten kokemuksellinen tieto ja performatiiviset osallistumiskäytännöt 

   Lehtonen, Pauliina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1278 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Kansalaisten kokemuksellinen tieto kaipaa julkisuutta ollakseen uskottavaa Yhtenä keskeisenä ajatuksena asukkaiden osallistamisessa on ollut tarve saada suunnittelun ja päätöksenteon käyttöön asukkaiden tietoa ...
  • Julkisuus ja nomenklatuura. Tutkielma keskustelun vaikeutumisesta ja väkivallan uhkasta 

   Julkunen, Pertti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 406 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää yhteiskunnallisista ongelmista käytävän julkisen keskustelun vaikeutumista ja siihen sisältyvää väkivallan uhkaa. Tarkastelun kohteena on prosessi, jossa julkisuus ja nomenklatuura luovat ...
  • Junk Feminism and Nuclear Wannabes - Collaging Parodies of Iran and North Korea 

   Särmä, Saara
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1446 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Viimeisten 70 vuoden aikana ydinaseet ovat herättäneet (monia) negatiivisia tunteita, pääosin pelkoa. Tunteiden voimakkuus on vaihdellut riippuen maailmanpoliittisesta tilanteesta ja valtioiden keskinäisistä suhteista. ...
  • Juomatapojen yhteys alkoholihaittoihin ja riskikäyttäytymiseen 14-16-vuotiailla nuorilla 

   Samposalo, Hanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1297 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Juomatavalla on väliä: Alkoholihaitat nuorten itsensä kokemina Väitöstutkimuksen mukaan erityisesti humalajuominen oli yhteydessä 14–16-vuotiaiden suomalaisnuorten kokemiin alkoholihaittoihin. Vahva humalatila selitti ...
  • Juvenile Idiopathic Arthritis: Studies on associated autoimmune diseases and drug therapy 

   Pohjankoski, Heini
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1225 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Autoimmuunitaudit ovat kroonisia sairauksia, joissa elimistön oma poikkeavasti toimiva puolustusmekanismi kohdistuu yhteen tai useampaan elimeen tai kudokseen. Lastenreuma on autoimmuunitauti, jonka syy on edelleen avoin. ...
  • Jännitteet kulttuurien törmätessä, yrityskulttuurin vaikutus muutosprosessissa 

   Pitkänen, Jaakko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 562 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Kulttuurien yhteentörmäykset sekä erityisesti niitä seuranneet konfliktit ovat nousseet tiedotusvälineiden otsikoihin, kun suuret suomalaiset konsernit ovat yritysfuusioiden jälkeisissä tilanteissa sekä keskittäneet että ...