• Face Analysis Techniques for Human-Computer Interaction 

   Mäkinen, Erno
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 686 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2007)
   Väitöskirja
   Näkö on yksi tärkeimmistä aisteista, kun ihmiset kommunikoivat kasvotusten. Keskustelukumppanin kasvot kertovat esimerkiksi toisen ihmisen identiteetin, sukupuolen ja iän, ja kasvon ilmeistä voidaan tulkita toisen ihmisen ...
  • Face and Gaze Processing in Children with Autism 

   Kylliäinen, Anneli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 645 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Toisen henkilön kasvot, erityisesti silmät välittävät sosiaalisessa vuorovaikutuksessa paljon merkittävää tietoa. Tässä tutkimuksessa tutkittiin autistisesti käyttäytyvien lasten kasvojen ja katseen suunnan havaitsemista. ...
  • Face Interface 

   Tuisku, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1428 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Kasvokäyttöliittymä Kasvokäyttöliittymä on uusi ihmisen ja tietokoneen välisen vuorovaikutuksen mahdollistava menetelmä, joka hyödyntää käyttäjän katseen suuntaa ja kasvojen ilmeitä vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa. ...
  • Factors affecting on short- and long-term results in coronary artery bypass surgery 

   Salonen, Harri
   Acta Universitatis Tamperensis : 638 (Tampereen yliopisto, 1998)
   Monografiaväitöskirja
   Tavoitteena oli laatia riskitekijämallit, joilla voidaan ennustaa koronaariohitusleikkauksen jälkeisiä varhais- ja pitkäaikaistuloksia. Varhaistulosten osalta mallit ennustavat leikkausmortaliteettia ja -morbiditeettia. ...
  • Factors affecting serum matrix metalloproteinase-9 with special reference to atherosclerosis 

   Kalela, Anne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 201 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Valtimonkovettumatauti eli ateroskleroosi on hitaasti etenevä verisuonten seinämiä jäykistävä ja ahtauttava tauti. Sen yleisimmät kliiniset ilmenemismuodot ovat sepelvaltimotauti ja aivoverenkierron sairaudet. Valtimon ...
  • Factors associated with susceptibility to and outcome of bacteraemia with reference to Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, B-haemolytic streptococcus and Escherichia coli bacteraemias 

   Huttunen, Reetta
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 947 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Uutta tietoa bakteeriperäisen verenmyrkytyksen taudinkuvaan ja ennusteeseen liittyvistä tekijöistä Bakteremialla eli bakteeriperäisellä verenmyrkytyksellä tarkoitetaan bakteerilajin lisääntymistä verenkierrossa, ja kyseessä ...
  • Factors in adolescence representing the risk of subsequent smoking 

   Saari, Antti J.
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1902 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Vaikka tupakoivien suomalaisten määrä on merkittävästi vähentynyt 2. maailmansodan jälkeisistä huippuluvuista, tupakoinnilla on edelleen merkittäviä negatiivisia kansanterveydellisiä vaikutuksia. Perheenjäsenillä ja ...
  • Factors Influencing Physicians' and Nurses' Labour Supply Decisions 

   Kankaanranta, Terhi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 775 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Palkan nosto yksin ei riitä ratkaisuksi lääkäri- ja sairaanhoitajapulaan Lääkärien ja sairaanhoitajien lukumäärä Suomessa on viimeisen vuosikymmenen aikana kasvanut vuosittain. Tästä huolimatta, esimerkiksi monissa ...
  • Failures by Design: The Transparent Author in English Satire from Marprelate to Pope 

   Kakko, Tommi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1299 (Tampere University Press, 2013)
   Monografiaväitöskirja
   Auktorin vilpittömyys englantilaisessa satiirissa Satiirista kirjallisuutta käsittelevä kirjallisuuskritiikki on perinteisesti tulkinnut satiiria moraalisena kirjallisuutena, jonka tarkoituksena on kritisoida paheita ...
  • Fall-induced injuries and deaths among older Finns between 1970 and 2012 

   Korhonen, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1486 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Iäkkäiden kaatumisten aiheuttamat vammat ja kuolemat Suomessa vuosina 1970-2012 Iäkkäiden kaatumiset ja niiden aiheuttamat vammat ovat nykyään merkittävä kansanterveysongelma. Ne heikentävät potilaiden toimintakykyä ja ...
  • Familial glioma - a molecular genetic and epidemiological study 

   Paunu, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 169 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Aivokasvainten perinnöllisyyttä selvittävä molekyyligeneettinen ja epidemiologinen tutkimus Glioomat, joita todetaan Suomessa vuosittain n. 260 uutta tapausta, ovat yleisimpiä keskushermostokasvaimia. Glioomia tiedetään ...
  • Familial influences on adolescence smoking - parental smoking, home smoking ban and home-based sourcing of tobacco 

   Rainio, Susanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 815 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tupakoimattomien perheiden osuus kaksinkertaistui 1970-luvulta 2000-luvulle. Tupakoimattomassa perheessä sekä lapsi että molemmat vanhemmat ovat olleet tupakoimattomia koko lapsen elämänkaaren ajan. Molempien vanhempien ...
  • Familial Occurrence of Dermatitis Herpetiformis and Associated Conditions 

   Hervonen, Kaisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 371 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Ihokeliakia (dermatitis herpetiformis) on elinikäinen rakkuloita aiheuttava ja voimakkaasti kutiseva ihosairaus. Suomessa se on yleisempi kuin muissa maissa ja potilaita on yhteensä noin 5000. Ihokeliakia kuuluu tavallisen ...
  • Family and Asceticism. Continuity Strategies in the Late Roman World 

   Vuolanto, Ville (2008)
   Väitöskirja
   Väitöskirjani käsittelee elämän mielekkyyttä myöhäisantiikissa. Työllä on kolme tavoitetta: tutkia asketismin suosiota ja sen syitä varhaiskristillisessä kulttuurissa, analysoida muutoksia myöhäisroomalaisessa perheideologiassa ...
  • Family planning - with focus on contraception as seen by health centre physicians and population 

   Kirkkola, Anna-Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 321 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Suomi on ollut kansainvälisesti katsottuna mallimaa matalien aborttilukujen suhteen. Hyvä kehityssuunta on kuitenkin nyt vaarantumassa, koska raskaudenkeskeytysten määrä on ollut nousussa 1990-luvun puolivälistä lähtien. ...
  • Family planning among university students in Finland 

   Virtala, Aira
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 604 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Perhesuunnittelukysymykset ovat ajankohtaisia yliopisto-opiskelijoille, koska he ovat optimaalisessa lastensaanti-iässä. Aikaisempien tutkimusten perusteella on ilmeistä, että koulutuksella on yhteyttä seksuaaliseen ...
  • Faniuden aika - Kolme tapausta televisio-ohjelmien faniudesta vuosituhannen taitteen Suomessa 

   Nikunen, Kaarina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 460 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee televisio-ohjelmiin liittyvää faniutta. Tarkastelun kohteena ovat erityisesti televisiosarja Xenaan, Ally McBealiin sekä tv-esiintyjä Marco Bjurströmiin liittyvät faniudet. Tutkimus luonteeltaan ...
  • Farmasian ammatillinen kenttä muuttuvassa sairaalassa 

   Virkkunen, Eila
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 685 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen kohteena oli farmaseuttien ja proviisorien toimivalta-alue ja ammattikulttuuri sairaalaympäristössä. Sairaalafarmasia on erillinen farmasian osa-alue, jolla on omat erityispiirteensä ja suhteellisen lyhyt ...
  • Fate of Choice? - Talking about old age and health 

   Jolanki, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 864 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee sitä, miten vanhat ihmiset puhuvat omasta vanhenemisestaan ja terveydestään sekä vanhuudesta ja terveydestä yleensä. Erityisenä kiinnostuksen kohteena oli, millaisena osallistujat näkivät vanhojen ...
  • Fatty Acid Metabolism, Vitamin D<sub>3</sub> and Prostate Cancer 

   Qiao, Shengjun
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 521 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   D-vitamiini säätelee kahden rasvahappojen aineenvaihdunnan entsyymiä, rasvahapposyntetaasia (FAS) ja pitkäketjuisten rasvahappojen koentsyymi A ligaasi-3 (FACL3). Kalsitrioli lisää FACL3:n geenin ekspressiota androgeeneista ...