• G-Gorenstein Complexes 

   Akhavin, Maryam
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1736 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   G-GORENSTEIN -kompleksit Tämän väitöskirjan tavoitteena on esittää klassiselle Gorenstein-kompleksin käsitteelle vastine Gorenstein-homologisessa algebrassa: “G-Gorenstein-kompleksi”. Väitöskirjassa tutkitaan ...
  • GABA and glutamate in human epilepsies: studies on the platelet model 

   Rainesalo, Sirpa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 360 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Epilepsia on yleisimpiä neurologisia pitkäaikaissairauksia, johon sairastuu noin 5 % ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa. Epilepsian tutkimuksessa ja hoidossa on saavutettu merkittäviä edistysaskeleita viime vuosikymmeninä, ...
  • Game Design Praxiology 

   Kultima, Annakaisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1885 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   This dissertation is positioned on the multidiscipline of game studies. It presents the findings of a ten-year study of game developers and the contexts of their creative practices. As a multidisciplinary enquiry, this ...
  • Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and Design 

   Järvinen, Aki
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 701 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Pelialan ammattilainen väittelee pelien tutkimus- ja suunnittelumenetelmistä Aki Järvisen väitöskirja käsittelee pelien tutkimista ja suunnittelemista. Games without Frontiers: Theories and Methods for Game Studies and ...
  • Gamification : A study on users, benefits and literature 

   Koivisto, Jonna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1820 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Pelillistämisellä viitataan pelisuunnittelusta ammentavien suunnitteluratkaisuiden hyödyntämiseen eri konteksteissa tavoitteena pelillisten kokemusten tuottaminen. Kyseinen ilmiö on saanut viime vuosina runsaasti huomiota ...
  • Gamma-glutamyl Transferase as a Marker of Alcohol Abuse: Effects of Moderate Drinking, Obesity and Increasing Age on Reference Intervals 

   Puukka, Katri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 595 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksen tavoite oli selvittää alkoholinkulutuksen, lihavuuden ja iän aiheuttamia vaikutuksia GGT-arvoihin (gammaglutamyylitransferaasi). GGT on maksaentsyymi, jota on jo kauan käytetty alkoholin suurkulutuksen ...
  • Gastroscopy and colonoscopy in very old patients 

   Seinelä, Lauri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 237 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin ylävatsan- ja paksusuolentähystyksen käyttöä hyvin iäkkäiden potilaiden tutkimisessa ja hoidossa. Tämän lisäksi tutkittiin hyvin iäkkäiden peptisen ulkustaudin erityispiirteitä. Eri ...
  • Gender and Spheres of Interaction. Devotional Practices in Fourteenth-Century Canonisation Processes 

   Katajala-Peltomaa, Sari (2006)
   Väitöskirja
   Väitöksessä tarkastellaan sukupuolen tuottamista ja uusintamista yhteisön sisäisessä ja pyhimyksen kanssa käydyssä vuorovaikutuksessa. Keskiajan kontekstissa avun pyytäminen pyhimykseltä sairaudessa tai onnettomuuden ...
  • Gender in Call Centre Work 

   Koivunen, Tuija
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1144 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Yhteyskeskukset ovat yrityksiä, joihin muut yritykset ja organisaatiot ulkoistavat erilaisia puhelimitse tehtäviä palvelu- ja markkinointitehtäviä. Tällaiset yhteyskeskusten tarjoamat puhelinpalvelut ovat laajeneva ...
  • Gendered Violence: Patterns and Causes of Women-to-Women Violence in the Lake Zone Regions of Tanzania, East Africa 

   Opoku, Regina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1762 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkasteltiin naisten naisille patriarkaalisissa kuria- ja kereweyhteisöissä luoteis-Tansaniassa tekemän väkivallan mekanismeja ja syitä. Afrikassa monet patriarkaaliset yhteisöt ovat perinteisesti kontrolloineet ...
  • Gendering Awakening: Femininity and the Russian Woman Question of the 1860s 

   Rosenholm, Arja
   Kikimora publications. Series A : 3 (Aleksanteri-instituutti/Kikimora Publications, 1999)
   Väitöskirja
   Tutkimukseni 'Gendering Awakening' tarkastelee Venäjän 1860-luvun suurta modernisaatiomurrosta ja sen 'uutta ihmistä' sukupuolen näkökulmasta. Työni käsittelee kriittisesti murroksen esittämiä tasa-arvoihanteita. Toisin ...
  • Gene Amplification at 17q23 in breast cancer: Molecular Cytogetic and Microarray studies 

   Bärlund, Maarit
   Acta Universitatis Tamperensis : 726 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Rintasyöpä on naisten ylivoimaisesti yleisin syöpä Suomessa. Vuosittain Suomessa diagnosoidaan yli 3300 uutta rintasyöpätapausta. Rintasyövän syntyyn johtavat muutokset geenien toiminnassa. Suurin osa geenivirheista on ...
  • Gene copy number alterations in prostate cancer 

   Saramäki, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 540 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Eturauhassyöpä on yleisin miesten syöpä Suomessa ja kolmannes kaikista miehillä diagnosoiduista syövistä on eturauhasesta lähtöisin. Vuosittain diagnosoidaan yli 4200 eturauhassyöpätapausta ja yli 740 miestä kuolee tautiin. ...
  • Gene expression profiling of human lipoprotein-loaded macrophages and atherosclerotic lesions with special emphasis on ADAMs 

   Levula, Mari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 924 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Ateroskleroosi on monitekijäinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat perimä ja ympäristötekijät. Sairaus aiheuttaa vuosikymmenien saatossa valtimoiden tukkeutumista, mikä johtaa verenkiertohäiriöihin sydämessä, aivoissa ...
  • Gene Polymorphisms Affecting the Production of C-reactive Protein 

   Eklund, Carita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 643 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   C-reaktiivinen proteiini (CRP) on yleisimmin verestä mitattu tulehduksen merkkiaine, jonka avulla voidaan arvioida elimistön tulehdusreaktion voimakkuutta. Sen pitoisuus veressä voi kasvaa tulehduksen tai infektion seurauksena ...
  • Generalizing the Goldblatt-Thomason Theorem and Modal Definability 

   Lehtinen, Suvi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 786 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Määriteltävyysteoria tutkii erilaisia kieliä ja niiden ilmaisuvoimaa. Niinpä modaalilogiikan määriteltävyysteoria, johon tämä työ kuuluu, tutkii erilaisten modaalisten kielten ilmaisuvoimaa. Tarkasteltava kieli määrittelee ...
  • Genes, gastronomy and gratitude : The development and future of the conservation of native breeds 

   Ovaska, Ulla
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1816 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Alkuperäisrotuisten kotieläinten määrä on vähentynyt maailmanlaajuisesti viime vuosikymmenten aikana. Osa roduista on vaarassa hävitä tai jo hävinnyt kokonaan. Tämä johtaa niiden geenivarojen menetykseen ja samalla maatalouden ...
  • Genetic Algorithms in Software Architecture Synthesis 

   Räihä, Outi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1115 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Ohjelmistoarkkitehtuurien suunnittelu on kriittinen vaihe ohjelmistokehitystä, sillä arkkitehtuuri määrittelee ohjelmiston rungon: miten ohjelma jaetaan eri komponentteihin, ja miten komponentit ovat yhteydessä toisiinsa. ...
  • Genetic and environmental factors in alcoholic heart muscle disease 

   Kajander, Olli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 99 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Runsaan alkoholin kulutuksen tiedetään olevan yhteydessä sydänlihasmuutoksiin, mutta annos-vasteriippuvuudesta on saatu ristiriitaisia tuloksia. Yleinen olettamus on ollut, että pitkäaikainen runsas alkoholin kulutus ...
  • Genetic and environmental hypertension risk factors in the TAMRISK cohort 

   Määttä, Kirsi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1951 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Korkea verenpaine on maailmanlaajuisesti hyvin merkittävä terveysongelma. Kohonnut verenpaine on yksi tärkeimmistä riskitekijöistä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksille ja lisäksi se kuormittaa voimakkaasti ...