• Haarautuvat merkitykset. Puukuvasto Lassi Nummen lyriikassa 

   Turunen, Mikko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 970 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöskirja on ensimmäinen tutkimus, jossa kirjailija Lassi Nummen runotuotanto on kokonaisuudessaan tarkastelun kohteena. Aineistona on 21 runokokoelmaa ja kolme yhteisnidettä. Tutkimus keskittyy Nummen runojen puukuvastoon. ...
  • Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa 

   Oksanen, Atte
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 564 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   Väitöskirjassa tarkastellaan media- ja teknologiapainotteisen yhteiskunnan asettamaa haastetta psyykkiselle hyvinvoinnille. Elämme äärimmäisyyksien aikaa. Erilaisista identiteettiongelmista on tullut osa arkielämää, samaan ...
  • Hallinnan tekemiset: Mediakasvatuspolitiikan diskursiivinen tuottaminen 

   Uusitalo, Niina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1605 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Suomalaiseen mediakasvatuspolitiikkaan sisältyy toisilleen ristiriitaisia näkemyksiä mediakasvatuksen merkityksestä kansalaisuudelle. Mediakasvatuksen esitetään kasvatuspolitiikassa suojelevan lapsia median riskeiltä, ...
  • Hallittu syrjäytyminen - Miten syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski? 

   Sandberg, Otso
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1500 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Hallittu syrjäytyminen - Miten syrjäytymisestä muodostui lähes jokaiseen meistä ulottuva riski? Uuden vuosituhannen myötä syrjäytymisestä on tullut keskeinen suomalaisen yhteiskunnan ongelma. Käytyyn keskusteluun on ...
  • Hallittu vanhemmuus. Sukupuoli, luokka ja etnisyys huostaanottoasiakirjoissa 

   Hiitola, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1515 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus käsittelee perheen ja vanhemmuuden määrittelyä tilanteissa, joissa hallinto-oikeuksissa päätetään lasten huostaanotoista. Aineistona ovat hallinto-oikeuksien päätösasiakirjat, jotka sisältävät sosiaalityön sekä ...
  • Hallitusti vai ajautuen? Tutkimus Euroopan unionin päätöksenteosta 

   Viertiö, Jussi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 678 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimukseni kohdistuu Euroopan unionin päätöksentekoon yhteismarkkinoiden alueella 1990-luvulla. Analysoin pakkausdirektiivin, sähkömarkkinadirektiivin ja jätteenpolttodirektiivin päätösprosessit erillisinä case-tutkimuksina ...
  • Hankala hallintouudistus 

   Airaksinen, Jenni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 825 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Hallinnon uudistaminen liian yksiäänistä ja kaavamaista Jenni Airaksisen väitöskirja Hankala hallintouudistus kohdistuu suomalaisen kunnallishallinnon uudistamiseen. Tutkimus osoittaa, että kaavamaisuuteen ja liialliseen ...
  • Havaintokyky, musikaalisuus ja musiikinkuuntelukokemukset 

   Suoniemi, Kari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 661 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää päivittäisten musiikinkuuntelukokemusten tunnevoimakkuuden yhteyttä musikaalisuuteen (havaintokykyyn), musiikin aktiiviseen harrastamiseen, sukupuoleen, ikään ja musiikin eri tyylien ...
  • Health and Illness at the Age of 90 

   Goebeler, Sirkka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 919 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Väestö ikääntyy nopeasti, ja nopeimmin kasvava ikäryhmä ovat yli 85-vuotiaat. Monet sairaudet yleistyvät iän myötä, mutta arkitieto kertoo hyvin iäkkäiden olevan pääosin hyväkuntoisia ja melko terveitä. Väestötason tietoa ...
  • Health and Social Service Use Among Older People. The last two years of life 

   Forma, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1137 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimuksessa tarkasteltiin yli 70-vuotiaiden ihmisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä kahtena viimeisenä elinvuotena. Kiinnostuksen kohteena oli se, miten ikä, kuoleman läheisyys, kotikunta ja dementiadiagnoosi ...
  • Health Care Professionals’ Knowledge and Attitudes Regarding Patient Safety and Skills for Safe Patient Care 

   Brasaitė, Indrė
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1674 (Tampere University Press, 2016)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän tutkimuksen kokonaistarkoituksena oli kuvata terveydenhuoltohenkilöstön potilasturvallisuutta koskevaa tietoa, asenteita ja taitoja ja selittää niiden yhteyksiä. Tavoitteena oli tunnistaa tämänhetkinen tieto ja miten ...
  • Health effects of occupational exposure to organic solvents and paint compounds 

   Kaukiainen, Ari
   Finnish Institute of Occupational Health, People and Work Research Reports : 70 (Työterveyslaitos, 2005)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatutkimus vahvistaa sen, että vesiohenteisiin maaleihin ei liity merkittäviä hermoston tai ihon terveysongelmia. Ei ole syytä palata vaarallisempien liuotinmaalien käyttöön. Tulokset tukevat teoriaa, jonka mukaan ...
  • Health Impact Assessment as a Policy Innovation 

   Nilunger, Mannheimer Louise
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 863 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Terveysvaikutusten arviointi (TVA) voidaan määritellä valmisteilla olevien päätösten terveysvaikutusten määrittelyksi ja ennustamiseksi, jotta vaikutukset otettaisiin paremmin päätöksenteossa huomioon. Väitöskirjassa on ...
  • Health Impact of Exposure to Pesticides in Agriculture in Tanzania 

   Aiwerasia, Vera Ngowi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 205 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   AIM The aim of the study was to assess health hazards posed by pesticide handling, storage and use on agricultural estates and small farms in Tanzania where coffee, cotton, and other important crops are grown, with a view ...
  • Health Profile of Adolescents Living in Slums in Nashik City, India : A cross-sectional study 

   Khopkar, Sushama
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1835 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Nuoruus on siirtymävaihe lapsuuden ja aikuisuuden välillä jota leimaa kasvun nopeutuminen. Nuoret ovat yhteiskunnan rakennuspalikoita ja näin ollen terve nuorisoväestö on osa valtion vaurautta. Suuri osa Itä- ja Kaakkois-Aasian ...
  • Health promotion by nurses for older persons in hospitals 

   Frey, Sibylle Maja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1852 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Jo pitkään terveyden edistämistä ja sen tavoitetta auttaa iäkkäitä ihmisiä hallitsemaan ja parantamaan terveyttään on pidetty terveyden ammattilaisten tärkeänä tehtävänä. Tämä väitöskirja käsittelee sairaanhoitajien ...
  • Health Related Quality of Life after Invasive Treatment of Coronary Artery Disease 

   Loponen, Pertti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 861 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Sepelvaltimotaudin kajoavien hoitomuotojen, ohitusleikkauksen ja pallolaajennuksen, tuloksia on perinteisesti arvioitu tutkimalla sairaalakuolleisuutta, sydän- ja verisuoniperäisiä komplikaatioita sekä pitkän ajan ...
  • Health-related Quality of Life and Female Urinary Incontinence - Evaluation of Measurement and Predictive factors in Specialized Health Care 

   Stach-Lempinen, Beata
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 348 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Elämänlaadun mittaaminen on erittäin tärkeää sekä potilaiden näkökulmasta, että arvioitaessa laatua ja vaikuttavuutta varsinkin hyvänlaatuisten sairauksien hoidossa, kuten virtsankarkailu. Tässä tutkimuksessa on arvioitu ...
  • Health-Related Quality of Life and Functioning in Patients with Spinal Fusion 

   Pekkanen, Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1358 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Selän jäykistysleikkauspotilaiden elämänlaatu ja toimintakyky Selän jäykistysleikkaus on kannattava toimenpide. Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että kahden vuoden seurannassa selän jäykistysleikkauspotilaat ...
  • Heart rate dynamics and clinical episodes of atrial fibrillation 

   Vikman, Saila
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 407 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Eteisvärinä on yleisin pitkäkestoinen rytmihäiriö aikuislla. Eläinmalleissa eteisvärinä on helpommin indusoitavissa ja ylläpidettävissä parasympaattisen aktiivisuuden vallitessa, mutta autonomisen hermoston osuus kliinisen ...