• Making Domestic Technology Meaningful: From purification to emotions 

   Aaltojärvi, Inari
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1454 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Kodit ovat täynnä teknisiä laitteita ja infrastruktuureja, jotka vaikuttavat jokapäiväisiin rutiineihin, sosiaalisiin rooleihin, identiteetteihin, tunteiden kokemiseen ja vuorovaikutussuhteisiin perheenjäsenten sekä muiden ...