• The rhythm, exception, and rule in international relations: the case of mad cow disease 

   Aaltola, Mika
   TaY. Politiikan tutkimuksen laitos. Studia Politica Tamperensis : 5 (Tampereen yliopisto, 1999)
   Väitöskirja
   Työn keskeinen tavoite oli luoda viitekehys, josta käsin olisi mahdollista hahmottaa poikkeuksellisten tekijöiden vaikutuksia kansainväliseen politiikkaan ja näiden tekijöiden politisoitumista kansainvälisten suhteiden ...