• Hoivan ja hoidon lähijohtaminen 

   Aarva, Kim
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 849 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tutkimus käsittelee vanhuspalvelujen piirissä tehtävää hoiva- ja hoitotyötä. Tutkimuksessa selvitetään hoivan ja hoidon johtamisen yhtäläisyyksiä ja eroja tutkimuskohteena olleen kaupungin vanhusten hoidossa. Tutkimuksen ...