• Isän suru lapsen kuoleman jälkeen -tuki-interventio ja sen arviointi 

   Aho, Anna Liisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 998 (Tampere University Press, 2010)
   Väitöskirja
   Väitöstutkimuksessa kuvattiin lapsen kuoleman jälkeistä isien surua ja heidän tarvitsemaa tukea. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin terveydenhuoltohenkilöstön ja vertaistukijoiden välistä yhteistyötä sisältävän tuki-intervention ...