• Moraali, hyveet ja eettiset normit liikkeenjohdon konsultoinnissa 

   af, Ursin Klaus
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 637 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Liikkeenjohdon konsultointi on asiakasorganisaatiolle toimitettavaa asiantuntijapalvelua, joka pyrkii liikkeenjohdon käytäntöjen parantamiseen. Näihin käytäntöihin on laskettavissa suuri osa organisaatioiden prosesseista. ...