• 3D printing focused Peer Production : Revolution in design, development and manufacturing 

   Moilanen, Jarkko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1801 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   3D -tulostuksen nähdään olevan yksi tekijä seuraavassa teollisessa vallankumouksessa. Halpojen ja luotettavien 3D -tulostimien tulo markkinoille mahdollistui hacklab -yhteisöjen muodostaman globaalin innovaatioalustan ...
  • Alexander Uexkull-Gyllenbandin teatterikäsitys 1894–1923 

   Lipponen, Timo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1898 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuskysymykseni liittyy suoraan väitöskirjan otsikkoon: Alexander Uexkull-Gyllenbandin teatterikäsitys 1898-1923. Alkuun skeptisesti teatteriin suhtautunut mies joutui avioliiton myötä tähtinäyttelijä Ida Aalbergin ...
  • Collaborative Educational Applications for Underserved Children : Experiences from India 

   Sharma, Sumita
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1912 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   As interactive technology permeates into the classroom environment, it promises potential educational benefits to children across the world. In the Global South, however, certain communities are largely left out. This ...
  • Collaborative Wayfinding in Virtual Environments 

   Kallioniemi, Pekka
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1889 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Suunnistus on prosessi jossa ihmiset orientoivat itsensä ympäröivään tilaan ja liikkuvat lähtöpisteestä kohteeseen, ja yleensä tämä liikkuminen halutaan suorittaa mahdollisimman vaivattomasti ja tehokkaasti. Usein liikkuminen ...
  • Coordinative practices and information interaction performance in distributed work 

   Franssila, Heljä
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1825 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Työelämässä lähes työssä kuin työssä keskeinen työn tekemisen resurssi on eri keinoin ja välinein käsitelty ja välitetty informaatio. Työtä tehdään monen toimijan yhteistyönä, ja usein maantieteellisesti ja ajan suhteen ...
  • Design, Deployment, and Evaluation of Gesture-Controlled Displays in Ubiquitous Environments 

   Mäkelä, Ville
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1886 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Eleohjaus, eli omalla keholla elehtiminen, on uudenlainen tapa vuorovaikuttaa teknologian kanssa. Eleohjauksella viitataan esimerkiksi käsillä ilmassa tehtäviin eleisiin, kuten erilaisten interaktiivisten elementtien ...
  • Developing technologies to provide haptic feedback for surface based interaction in mobile devices 

   Farooq, Ahmed
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1836 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän väitöskirjan tavoitteena oli ymmärtää mobiililaitteiden ja älykkäiden pintojen vuorovaikutuksen aikana toimivat haptiset signaalit ja ratkaista nämä haasteet parantamalla aktuointimenetelmiä ja haptisen signaalin ...
  • Fiction readers' book search in public library catalogs 

   Mikkonen, Anna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1802 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöstutkimus tarkastelee kaunokirjallisuuden lukijoiden tapoja etsiä romaaneja digitaalisista kirjastoluetteloista tilanteissa, joissa lähtökohta teosten etsimiselle on epämääräinen tunne löytää "jotain hyvää luettavaa". ...
  • Functional Classification Systems in Finnish Public-Sector Organisations 

   Packalén, Saara
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1794 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Asiakirjoja laaditaan ja vastaanotetaan organisaatioissa niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä. Julkishallinnon organisaatioiden toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat toimivat todisteena viranomaisen toiminnasta. Jotta ...
  • Game Design Praxiology 

   Kultima, Annakaisa
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1885 (Tampere University Press, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   This dissertation is positioned on the multidiscipline of game studies. It presents the findings of a ten-year study of game developers and the contexts of their creative practices. As a multidisciplinary enquiry, this ...
  • Gamification : A study on users, benefits and literature 

   Koivisto, Jonna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1820 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Pelillistämisellä viitataan pelisuunnittelusta ammentavien suunnitteluratkaisuiden hyödyntämiseen eri konteksteissa tavoitteena pelillisten kokemusten tuottaminen. Kyseinen ilmiö on saanut viime vuosina runsaasti huomiota ...
  • Iltapäivälehtien evoluutio median murroksessa : Hiipuva printti, nouseva digitaalinen mahti ja ansaintamallin uusi asento 

   Kivioja, Pasi
   Acta Electronica UniversitatisTamperensis : 1952 (Tampereen yliopisto, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksessa selvitetään, miten iltapäivälehdet ovat muuttuneet Iltalehden markkinoille tulon jälkeen 1980. Iltapäivälehtien evoluutiota tarkastellaan osana mediakentän ja yhteiskunnan laajempaa murrosta. Viimeinen luku ...
  • Information searching in authentic work tasks: A field study on the effects of task type and complexity 

   Saastamoinen, Miamaria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1744 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten tietotyöntekijät hakevat tietoa päivittäisiin työtehtäviinsä. Tiedonhakua tutkitaan tyypillisemmin testiympäristöissä tarjoamalla tutkittaville keinotekoisia työ- tai hakutehtäviä ...
  • Liiallisuutta, nurinkääntämistä ja rajojen rikkomista : Kati Kovácsin sarjakuvateokset Vihreä rapsodia, Karu selli ja Kuka pelkää Nenian Ahnavia? kertomuksina ruumiillisuudesta 

   Romu, Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1919 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Visuaalisena kertomusmuotona sarjakuvat näyttävät henkilöhahmojen ruumiit, kasvonilmeet, eleet, asennot ja muut ominaispiirteet. Lisäksi henkilöhahmojen toistumisella ruudusta toiseen on kerronnallinen funktio, sillä se ...
  • Managing Tensions in Creative Content Development Work : Cases from the Media Industry 

   Virta, Sari
   Acta Electronica UniversitatisTamperensis : 1945 (Jönköping University and University of Tampere, 2018)
   Artikkeliväitöskirja
   Tässä väitöskirjassa tutkitaan organisatorisia jännitteitä eli tensioita ja niiden johtamista luovassa sisältökehitystyössä. Tutkimuskonteksti on luovat toimialat, erityisesti media. Luovien toimialojen rooli osana ...
  • Naiset politiikan huipulla : Sukupuolittunut viestintä ja johtajuus. 

   Mäkelä, Johanna
   Acta Electronica UniversitatisTamperensis : 1936 (Tampereen yliopisto, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Poliittinen johtajuus on vaativa yhteiskunnallinen luottamustehtävä henkilön sukupuolesta riippumatta. Naiset ovat edenneet politiikan huipulle hitaasti ja heidän pidempiaikaisempi pysyvyys johtajina on ollut hyvin ...
  • Poetics at the Interface : Patterns of Thought and Protocols of Reading in Studies of Thomas Pynchon’s V. 

   Björninen, Samuli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1866 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkielma käsittelee poetiikan, lukemisen teorioiden ja yhden kirjailijan tuotantoa tulkitsevan tutkimuksen suhdetta. Lähestyn aihetta yhdysvaltalaisen Thomas Pynchonin ja tämän romaaneita käsittelevän runsaslukuisen ...
  • Pohjoisen ydinmylly: Julkinen keskustelu Fennovoiman ydinvoimalasta 2007-2013 

   Vehkalahti, Pertti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1819 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan Fennovoiman ydinvoimalasta käytyä julkista keskustelua. Tutkimusaineistona ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Raahen Seudussa julkaistut journalistiset jutut ja mielipidekirjoitukset vuosilta ...
  • Regulating human behavior with vibrotactile stimulation 

   Lylykangas, Jani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1775 (Tampere University PressFaculty of Communication Sciences, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tuntoaistin välittämä tieto on tärkeä perusta ympäristön ja muiden ihmisten kanssa tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Tuntoaistimukset tarjoavat tietoa käyttäytymisen säätelemiseksi esimerkiksi suuntaamalla tarkkaavaisuuttamme ...
  • Suomalaista teknistä viestintää : Sinä- ja me-asenne kotoistamisstrategioina kodinkoneiden käyttöohjeissa 1945-1995 

   Suojanen, Tytti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1931 (Tampere University Press, 2018)
   Monografiaväitöskirja
   Käyttöohjeet ovat arkipäivän tekstejä, jotka välittävät tietoa erilaisista teknisistä laitteista ja järjestelmistä sekä opastavat niiden käytössä. Teknisen viestinnän alaan kuuluvassa ensimmäisessä suomenkielisessä ...