• 3D printing focused Peer Production : Revolution in design, development and manufacturing 

   Moilanen, Jarkko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1801 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   3D -tulostuksen nähdään olevan yksi tekijä seuraavassa teollisessa vallankumouksessa. Halpojen ja luotettavien 3D -tulostimien tulo markkinoille mahdollistui hacklab -yhteisöjen muodostaman globaalin innovaatioalustan ...
  • Coordinative practices and information interaction performance in distributed work 

   Franssila, Heljä
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1825 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Työelämässä lähes työssä kuin työssä keskeinen työn tekemisen resurssi on eri keinoin ja välinein käsitelty ja välitetty informaatio. Työtä tehdään monen toimijan yhteistyönä, ja usein maantieteellisesti ja ajan suhteen ...
  • Developing technologies to provide haptic feedback for surface based interaction in mobile devices 

   Farooq, Ahmed
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1836 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tämän väitöskirjan tavoitteena oli ymmärtää mobiililaitteiden ja älykkäiden pintojen vuorovaikutuksen aikana toimivat haptiset signaalit ja ratkaista nämä haasteet parantamalla aktuointimenetelmiä ja haptisen signaalin ...
  • Fiction readers' book search in public library catalogs 

   Mikkonen, Anna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1802 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Väitöstutkimus tarkastelee kaunokirjallisuuden lukijoiden tapoja etsiä romaaneja digitaalisista kirjastoluetteloista tilanteissa, joissa lähtökohta teosten etsimiselle on epämääräinen tunne löytää "jotain hyvää luettavaa". ...
  • Functional Classification Systems in Finnish Public-Sector Organisations 

   Packalén, Saara
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1794 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Asiakirjoja laaditaan ja vastaanotetaan organisaatioissa niiden tehtävien hoitamisen yhteydessä. Julkishallinnon organisaatioiden toiminnan tuloksena syntyneet asiakirjat toimivat todisteena viranomaisen toiminnasta. Jotta ...
  • Gamification : A study on users, benefits and literature 

   Koivisto, Jonna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1820 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Pelillistämisellä viitataan pelisuunnittelusta ammentavien suunnitteluratkaisuiden hyödyntämiseen eri konteksteissa tavoitteena pelillisten kokemusten tuottaminen. Kyseinen ilmiö on saanut viime vuosina runsaasti huomiota ...
  • Information searching in authentic work tasks: A field study on the effects of task type and complexity 

   Saastamoinen, Miamaria
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1744 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten tietotyöntekijät hakevat tietoa päivittäisiin työtehtäviinsä. Tiedonhakua tutkitaan tyypillisemmin testiympäristöissä tarjoamalla tutkittaville keinotekoisia työ- tai hakutehtäviä ...
  • Pohjoisen ydinmylly: Julkinen keskustelu Fennovoiman ydinvoimalasta 2007-2013 

   Vehkalahti, Pertti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1819 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tutkimuksessa tarkastellaan Fennovoiman ydinvoimalasta käytyä julkista keskustelua. Tutkimusaineistona ovat Helsingin Sanomissa, Kalevassa ja Raahen Seudussa julkaistut journalistiset jutut ja mielipidekirjoitukset vuosilta ...
  • Regulating human behavior with vibrotactile stimulation 

   Lylykangas, Jani
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1775 (Tampere University PressFaculty of Communication Sciences, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Tuntoaistin välittämä tieto on tärkeä perusta ympäristön ja muiden ihmisten kanssa tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Tuntoaistimukset tarjoavat tietoa käyttäytymisen säätelemiseksi esimerkiksi suuntaamalla tarkkaavaisuuttamme ...
  • "Time is Everything with Him": The Concept of the Eternal Now in Nineteenth-Century Gothic 

   Angelis, Christos
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1830 (Tampere University Press, 2017)
   Monografiaväitöskirja
   Väitöskirjassani analysoin ikuisen nyt-hetken käsitettä – eli "tässä ja nyt"-nykyhetkeä, jonka rajat ovat epäselviä – 1800-luvun goottilaisen kirjallisuuden kontekstissa. Väitän, että koska goottilainen kirjallisuus ei ...
  • Écriture des poilus et déchirure du pouvoir d'expression 

   Kiviniemi, Anne-Laure
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1787 (Tampere University Press, 2017)
   Artikkeliväitöskirja
   Pragmaattisen stilistiikan piiriin kuuluva tutkimukseni keskittyy analysoimaan kirjoitustyylin progressiivisuutta eli jatkuvuutta tarkastellen tavallisten ihmisten kirjoituksia, erityisesti I maailmansodan sotilaiden ...