• 85 vuotta täyttäneiden virtsatieinfektio 

   Heinämäki, Pentti
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 11 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöskirjatyössä tutkittiin 85 vuotta täyttäneiden tamperelaisten virtsatieinfektiota (VTI). Vuonna 1977 Tampereella asui 674 kyseiseen ikäryhmään kuuluvaa henkilöä. Heistä 561 (83%) osallistui alkututkimukseen vuonna ...
  • A biodegradable urethral stent with new braided configuration and drug-eluting properties 

   Kotsar, Andres
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 890 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Uusiutuva virtsaputken arpireaktion aiheuttama ahtauma on edelleenkin hoidollinen ongelma, vaikka urologisen kirurgian menetelmät ovat kehittyneet paljon viimeisten vuosikymmenien aikana. Tutkimuksen tarkoituksena oli ...
  • A Model for Mitochondrial Deafness in Flies. Expression and Mutation Analysis of Mitoribosomal Protein S12 

   Toivonen, Janne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 285 (Tampere University Press, 2003)
   Väitöskirja
   Mitokondriot ovat soluorganelleja, joissa tapahtuvat solun energiantuotannon keskeiset prosessit. Tämän ohella mitokondriot osallistuvat mm. solun kalsiumtasapainon sekä ohjelmoidun solukuoleman säätelyyn. Mitokondrion ...
  • A New Visual Adaptive Scoring System for Sleep Recordings. Development and Application to the Multiple Sleep Latency Test 

   Himanen, Sari-Leena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 61 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Väitöstyössä kehitettiin uutta menetelmää, jonka avulla pienten ja lyhytkestoistenkin vireysvaihteluiden havaitseminen uni- tai vireysrekisteröinneistä on mahdollista. Menetelmä perustuu aivosähkötoiminnan, silmänliikkeiden ...
  • A nucleic acid amplification assay in the diagnosis and management of tuberculosis in a low-incidence area 

   Rajalahti, Iiris
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 549 (Tampere University Press, 2006)
   Väitöskirja
   WHO:n arvion mukaan joka kolmas ihminen maailmassa on saanut tuberkuloositartunnan. Tuberkuloosiin sairastuu 8 miljoonaa ja kuolee 2 miljoonaa ihmistä vuosittain. Suomessa todetaan alle 400 uutta tuberkuloositapausta ...
  • A Rapid Methacholine Challenge Test in Patients with Asthmatic Symptoms 

   Hedman, Jouni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 26 (Tampere University Press, 2000)
   Väitöskirja
   Keuhkoputkien yliärtyvyyden mittaaminen metakoliini- tai histamiini-testillä on astmadiagnostiikan ja myös yhä enenmmän astmaattisista oireista kärsivien potilaiden seurannannan keskeisimpiä osia. Viimeaikoina on kiinnitettty ...
  • A STUDY ON REVISION TOTAL KNEE ARTHROPLASTY - Clinical, radiological and survival patterns 

   Sheng, Puyi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 665 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Polvinivelen muovausleikkaus on paras hoito sellaiselle potilaalle, joka potee pitkälle edennyttä polvinivelen sairautta, johon liittyy vaikeaa kipua, merkittävä polven varus tai valgus virheasento tai toiminnanvajaus. ...
  • A Twenty-Year Follow-up Study of Seropositive Rheumatoid Arthritis and Seronegative Oligoarthritis 

   Jäntti, Juha
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 313 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Reumasäätiön sairaalassa, aloitettiin vuosina 1973-75 artriittipotilaiden seurantatutkimus Reumarekisteri. Rekisteriinottokriteerit olivat yli 16 vuoden ikä, vähintään yksi turvonnut nivel ja sairauden kesto alle 6 kuukautta. ...
  • Abortions and sexually transmitted infections among women in St. Petersburg in the early 2000s. Comparison by population based surveys in Estonia and Finland 

   Regushevskaya, Elena
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 883 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Tausta Venäjällä raskauden keskeytykset ja sukupuolitaudit ovat yleisiä, kun taas naapurimaassa Suomessa sekä aborttien että sukupuolitautien määrät ovat pysytelleet suhteellisen alhaisina. Entisenä neuvostomaana Viro jakaa ...
  • Achilles tendon overuse injuries. Diagnosis and treatment. 

   Paavola, Mika
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 116 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Akillesjänne on ihmisen elimistön voimakkain jänne. Kuitenkin akillesjänteen rasitusvammat ovat tyypillisiä liikuntaan ja rasitukseen liittyviä vammoja, jotka ovat yleisiä etenkin lajeissa joihin liittyy juokseminen ja ...
  • Activins and inhibins in embryogenesis and cell differentiation 

   Bläuer, Merja
   Acta Universitatis Tamperensis : 683 (Tampere University Press, 1999)
   Väitöskirja
   Aktiviinit ja inhibiinit ovat kahdesta peptidialayksiköstä muodostuneita kavutekijöitä, joilla on osoitettu olevan lukuisia solujen jakaantumiseen, erilaistumiseen ja toiminnan säätelyyn liittyviä tehtäviä sekä alkionkehityksen ...
  • Acute Myringitis in Children less than Two Years of Age 

   Kotikoski, Mikko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 323 (Tampere University Press, 2004)
   Väitöskirja
   Äkillinen tärykalvotulehdus alle 2-vuotiailla lapsilla JOHDANTO Tärykalvotulehduksella (myringiitillä) tarkoitetaan sairautta, jossa tärykalvolla on todettavissa rakkuloita tai voimakas verestävä punoitus. Tärykalvotulehdus ...
  • Adhesion and Biomechanics in Regenerating Skeletal Muscle 

   Kääriäinen, Minna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 87 (Tampere University Press, 2001)
   Väitöskirja
   Lihasvammat muodostavat huomattavan osan liikuntaan sekä myöskin liikenneonnettomuuksiin ja työelämän tapaturmiin liittyvistä vammoista. Luustolihaksella on hyvä paranemiskyky, jonka perustana ovat lihassyiden reservisolut, ...
  • Adolescents' subjective well-being in their social contexts 

   Joronen, Katja
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 413 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa nuorten koetusta hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä tekijöistä sekä ymmärtää paremmin perheen vaikutusta nuoren hyvinvoinnin kokemuksessa, kaverisuhteissa ja koulunkäynnissä. Tulosten ...
  • Adrenoceptor antagonists and haemodynamics: contemporary concepts 

   Nieminen, Tuomo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 452 (Tampere University Press, 2005)
   Väitöskirja
   Autonominen eli tahdosta riippumaton hermosto jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen osaan. Sympaattisen hermoston vaikutukset ­ kuten sykkeen nousu ­ välittyvät adrenergisten reseptoreiden kautta. Näitä reseptoreita ...
  • AGC endoprosthesis in total knee arthroplasty of patients with rheumatic diseases and arthrosis 

   Himanen, Anna-Katriina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 908 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   AGC-polviproteesilla hyvä pysyvyys Reumasairauden tai nivelrikon vaurioittama polvinivel voidaan hoitaa asettamalla polveen proteesi. Tekonivelkirurgia on vakiinnuttanut asemansa polvinivelen kuluman viimevaiheen hoitona, ...
  • Age-standardization of relative survival ratios for cancer patients 

   Pokhrel, Arun
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 674 (Tampere University Press, 2007)
   Väitöskirja
   Syöpäpotilaat kuolevat syöpänsä lisäksi myös muihin kuolemansyihin, vanhat useammin kuin nuoret. Tämän kilpailevan kuolleisuuden eliminointi tehdään turvautumatta potilaskohtaisiin kuolemansyytietoihin arvioimalla kilpaileva ...
  • Aiming at culture conscious and tailored nursing 

   Kokko, Raija
   Acta Universitatis Tamperensis : 1295 (Tampere University Press, 2008)
   Väitöskirja
   Erasmus vaihto-opiskelu mahdollistaa kansainvälistymisen ja globalisaation haasteisiin vastaamisen hoitotyön koulutuksessa Vaihto-opiskelua käytetään sairaanhoitajakoulutuksessa keinona opiskella vieraan maan kulttuuria, ...
  • Aineistolähtöinen teoria hyvää oloa ja työhyvinvointia edistävästä huumorista hoitajien keskinäisessä vuorovaikutuksessa 

   Vesa, Pirjo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 906 (Tampere University Press, 2009)
   Väitöskirja
   Yli 100 000 hoitotyön ammattilaista työskentelee Suomessa terveydenhuoltoalalla. Monisyiset ja monitahoiset tekijät työelämässä ovat lisänneet hoitotyöntekoon liittyviä ongelmia terveydenhuoltohenkilöstön keskuudessa. ...
  • Ajattelun taito ja lupa ilmaista: teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä 

   Nurmela, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 166 (Tampere University Press, 2002)
   Väitöskirja
   Hoitotyö on käytännön toimintaa, jonka päämääränä on vastata potilaan terveystarpeisiin, jotka liittyvät ihmisten inhimilliseen olemassaoloon ja hyvinvointiin. Tässä toiminnassa ei riitä, että pelkästään tehdään, vaan ...