• A Contingency Framework to Assure the User-Centered Quality and to Support the Design of Anti-Phishing Software 

   Li, Linfeng
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1286 (Tampere University Press, 2013)
   Artikkeliväitöskirja
   Verkkohuijausten torjuntaan tarkoitettuja anti-phishing-ohjelmia käytetään yleisesti maksutapahtumien ja yksityisyydensuojan turvaamiseksi. Hyökkäystekniikat kehittyvät kuitenkin koko ajan, joten myös torjuntaohjelmia ...
  • A Method for Continuous Information Technology Supervision: The Case of the Estonian Financial Sector 

   Kull, Andro
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1160 (Tampere University Press, 2012)
   Väitöskirja
   Nykyään yritykset ja niiden liiketoiminta ovat yhä enemmän riippuvaisia tietotekniikan (IT) ratkaisuista, ja liiketoiminnan IT-riskit lisääntyvät edelleen. Rahoitusala on erityisen herkkä, koska se hallinnoi asiakkaan ...
  • Acceptance and Use of eLearning Technologies in Higher Education in East Africa 

   Mtebe, Joel
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1481 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Sähköisten oppimisteknologioiden hyväksyntä ja soveltaminen Itä-Afrikan korkeakoulutuksessa Sähköisten oppimisratkaisujen merkitystä Itä-Afrikan opetusjärjestelmän haasteissa ei voi korostaa liikaa. Oikeanlainen ratkaisujen ...
  • Advanced Studies on the Complexity of Formal Languages 

   Cojocaru, Liliana
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1691 (Tampere University Press, 2016)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimuksia formaalien kielten laskennallisesta vaativuudesta Laskennan monimutkaisuudella tarkoitetaan niiden resurssien määrää, jotka tarvitaan tietyn laskentatehtävän ratkaisemiseen. Laskennassa tarvittavia resursseja ...
  • An Evaluation Method for Virtual Learning Applications 

   Hälinen, Raimo
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1089 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tietojärjestelmien ja sovellusten evaluointimenetelmät ovat olleet tutkimuskohteena jo 1970 alkaen. Tutkijat ovat pyrkineet kehittämään erilaisia evaluointimenetelmiä päätöksenteon tueksi. Erityisesti tietojärjestelmien ...
  • Application of Data Mining Methods in the Study of Crime Based on International Data Sources 

   Li, Xingan
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1407 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Kansainvälisten tietokantojen maakohtaisten rikostilastojen tiedonlouhintaa Väitöstutkimuksessaan tekijä sovelsi tiedonlouhinnan laskennallisia välineitä kansainvälisistä lähteistä etsimiinsä rikollisuuden tilastotietoihin ...
  • Applications of S-grams in Natural Language Information Retrieval 

   Järvelin, Anni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1499 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Menetelmiä luonnollisen kielen variaation hallintaan tiedonhaussa Tiedonhakujärjestelmät perustuvat ajatukseen, että dokumenteissa esiintyvät sanat kuvaavat niitä aihepiirejä joihin dokumentti liittyy. Tiedonhakujärjestelmät ...
  • Approaches to Finite Variable Dependence: Expressiveness and Computational Complexity 

   Virtema, Jonni
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1427 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Riippuvuuslogiikka on uusi formalismi, jossa tarkastellaan riippuvuuskäsitteeseen liittyviä ilmiöitä muodollisen logiikan viitekehyksessä. Muodollisiin logiikoihin liittyvissä matemaattisissa tarkasteluissa tutkimuksen ...
  • Arkistotyön muutos ja muutoksen kokeminen 1970-luvulta 2000-luvun alkuun - Tapaustutkimus arkistomassoista, teknistymisestä ja asiantuntijuudesta 

   Peltola, Tiina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1586 (Tampere University Press, 2015)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimus kuvailee, analysoi ja tulkitsee arkistotyön muuttumista ja työntekijöiden muutoskokemuksia. Keskeisinä teemoina ovat arkistomassojen kasvu, kokoelmien hallinnan tietoteknistyminen sekä asiantuntijuuden muutokset. ...
  • Bayesian Methods in Insurance Companies´ Risk Management 

   Puustelli, Anne
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1145 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Tutkimuksessa on kehitetty matemaattisia malleja vakuutusyhtiöiden riskienhallinnan tarpeisiin. Mallien kehityksessä on käytetty bayesiläistä tilastotiedettä, sillä se mahdollistaa monimutkaisten mallien systemaattisen ...
  • Biometric Verification of a Subject Based on Data Mining of Saccade Eye Movement Signals 

   Zhang, Youming
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1381 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Tietokoneen käyttäjän varmentaminen silmänliikkeiden perusteella Tutkimus käsittää tietokoneen käyttäjän biometrisen verifioinnin kehittämistä perustuen käyttäjän nopeisiin silmänliikkeisiin, sakkadeihin. Tällöin ...
  • Challenging the Matthew effect: international exchange of publications in four Finnish learned societies until the Second World War 

   Lilja, Johanna
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1318 (Tampere University PressSuomen Tiedeseura, 2012)
   Väitöskirja
   Väitöskirja käsittelee suomalaisten tieteellisten julkaisujen kansainvälistä levitystä 1800-luvun alusta toiseen maailmansotaan. Tuolloin yleisin tapa välittää kirjoja ja lehtiä oli julkaisuvaihto, jossa tieteelliset seurat ...
  • Context-aware and trust-based personal wellness information framework for pervasive health 

   Seppälä, Antto
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1408 (Tampere University Press, 2014)
   Artikkeliväitöskirja
   Terveydenhuolto on muuttumassa perinteisestä organisaatiokeskeisestä kohti asiakaskeskeistä toimintamallia, jossa hoito suunnitellaan yhä enemmän asiakkaan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Toimintamallin muutos, sekä ...
  • Cultural and contextual shaping of scholarly communication. Publishing and reading practices in Finnish state research institutes 

   Late, Elina
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1479 (Tampere University Press, 2014)
   Monografiaväitöskirja
   Tutkimustulosten julkaiseminen ja lukeminen ovat keskeisiä tehtäviä tutkijan työssä. Viime vuosina erityisesti julkaisemisen rooli on korostunut, kun valtiot ja muut tutkimusta rahoittavat tahot ovat alkaneet arvioiden ...
  • Design and Evaluation of User Interfaces for Mobile Web Search 

   Heimonen, Tomi
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1265 (Tampere University PressInformaatiotieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto, 2012)
   Väitöskirja
   Mobiili tiedonhaku on jatkuvasti kasvava ja monimuotoistuva osa jokapäiväistä tiedonhankintaa. Aikaisemman tutkimuksen mukaan tarvitaan kuitenkin parempia käyttöliittymäratkaisuja tukemaan mobiililaitteilla tapahtuvaa ...
  • Designing an Information System for Open Innovation - Bridging the Gap between Individual and Organisational Creativity 

   Ahonen, Mikko
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1066 (Tampere University Press, 2011)
   Väitöskirja
   Innovatiivisuutta pidetään yhtenä keskeisenä yrityksen menestystekijänä. Tämä tietojenkäsittelytieteiden väitöskirja tarkastelee, miten tietojärjestelmiä on mahdollista hyödyntää yrityksen innovaatiotoiminnassa. Kiinnostuksen ...
  • Effective Rights Exporting Process - Towards system interoperability of digital rights management 

   Lu, Wenhui
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1734 (Tampere University Press, 2016)
   Artikkeliväitöskirja
   Digitaalisten käyttöoikeuksien tehokas hallinta Digitaalisten käyttöoikeuksien hallinta (Digital Rights Management, DRM) on joukko menetelmiä, joilla hallitaan digitaalisen sisällön käyttöä ja jakelua. Eri menetelmien ...
  • Emotional Responses to Friction-based, Vibrotactile, and Thermal Stimuli 

   Salminen, Katri
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1543 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Tunnereaktiot tuntopalautteeseen Erilaisia tuntopalautteita käytetään nykyään enenevissä määrin eri sovelluksissa. Esimerkiksi kännykät, tabletit ja peliohjaimet antavat usein palautetta tuntoaistin avulla käyttäjälleen. ...
  • Evaluating Playability of Mobile Games with the Expert Review Method 

   Korhonen, Hannu
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1611 (Tampere University PressTampereen yliopisto, 2016)
   Artikkeliväitöskirja
   Pelattavuuden arviointi mobiilipeleissä asiantuntija-arviointimenetelmällä Mobiilipelien menestys riippuu siitä minkälaisen pelikokemuksen ne tarjoavat pelaajille. Positiiviseen pelikokemukseen vaikuttaa ennen kaikkea ...
  • Evaluating the User Experience of Interactive Systems in Challenging Circumstances 

   Keskinen, Tuuli
   Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1611 (Tampere University Press, 2015)
   Artikkeliväitöskirja
   Käyttäjäkokemus on päivän termi ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen alalla. Hyvää käyttäjäkokemusta pitäisi suunnitella, ja siihen pitäisi pyrkiä, vaikka termille ei ole edes yksimielisesti hyväksyttyä määritelmää. ...